De campagne, die loopt tot 12 juli, "is bedoeld om bestuurders te wijzen op de risico's van rijden onder invloed van alcohol", aldus een verklaring van de PSP die aan persbureau Lusa is toegezonden.

"Een op de vier chauffeurs die bij verkeersongevallen om het leven komen, heeft een alcoholpromillage in het bloed dat gelijk is aan of hoger is dan 0,5 g/l, en van deze chauffeurs hebben drie op de vier een promillage dat gelijk is aan of hoger is dan 1,2 g/l" , voegt de PSP eraan toe.

Deze actie, die past in het kader van het Nationaal Strategisch Plan voor de Verkeersveiligheid 2020, heeft tot doel de aanzet te geven tot veilig gedrag op de weg.

Het PSP verduidelijkt dat het nationale inspectieplan voorziet in bewustmakingscampagnes die tegelijk met de inspecties moeten worden uitgevoerd op plaatsen waar regelmatig overtredingen worden begaan die een verhoogd risico op ongevallen inhouden.

ANSR, PSP en GNR benadrukken dat rijden onder invloed van alcohol een risico vormt voor ieders veiligheid, omdat "bij een alcoholpromillage van 0,5 g/l het risico op een dodelijk ongeval verdubbelt" en "ongevallen als gevolg van rijden onder invloed van alcohol bijzonder ernstig zijn".