In een toespraak tot Lusa verklaarde de coördinator van de Technische Commissie voor vaccinatie tegen Covid-19, Válter Fonseca, dat "recente studies hebben aangetoond dat vaccins veilig zijn tijdens de zwangerschap en in staat zijn de productie van beschermende antilichamen bij zwangere vrouwen op te wekken".

De aanbeveling luidt dat vaccinatie moet plaatsvinden na 21 weken zwangerschap en bij voorkeur in gezondheidscentra, hoewel vaccinatie niet verboden is op elke plaats waar vaccins beschikbaar zijn.

"De vaccinatie moet bij voorkeur plaatsvinden in het kader van de eerstelijnsgezondheidszorg, waar gezondheidswerkers al jarenlang ervaring hebben met het vaccineren van zwangere vrouwen", aldus Válter Fonseca.

De logistiek over hoe zwangere vrouwen zich moeten aanmelden, wordt nog aangepast en zal in de komende dagen bekend worden gemaakt.

Válter Fonseca herinnerde eraan dat zwangerschap in verband wordt gebracht met een verhoogd risico op ernstige Covid-19 en onderstreepte dat de in Portugal gebruikte vaccins "geïnactiveerd zijn, zoals vele vaccins die al jaren veilig worden gebruikt in het kader van het nationale vaccinatieprogramma".

De norm bepaalt dat bij vaccinatie een minimuminterval van 14 dagen in acht moet worden genomen ten opzichte van de toediening van andere vaccins, zoals het kinkhoestvaccin en het griepvaccin, en dat borstvoeding geen contra-indicatie is voor vaccinatie tegen Covid-19.

In een toespraak tot Lusa benadrukte de coördinator van de Technische Commissie voor Vaccinatie tegen Covid-19 dat "vaccins tegen covid-19 veilig en effectief zijn", maar herinnerde eraan dat "het nog niet volledig is aangetoond dat ze de overdracht van het virus kunnen voorkomen."

"Vandaar dat het in dit stadium belangrijk is om adequate beschermingsmaatregelen te blijven nemen, zoals sociale distantie, het gebruik van maskers en handhygiëne", voegde hij eraan toe.