"De regering heeft, omdat er meer gevallen in Lissabon waren, een aantal beperkende maatregelen genomen voor Groot-Lissabon in het weekend," zoals het verbieden van verkeer in en uit de regio, het eerder sluiten van restaurants, "maar het heeft niet gediend om de infectie in te dammen omdat "de variant Delta al verspreid is door het hele land," zei Miguel Guimarães, sprekend tegen persbureau Lusa.

De Delta-variant, benadrukte hij, "wordt verspreid omdat het virus geen pauze neemt tijdens de week, het heeft geen vrije dagen en daarom is deze visie op de dingen, een visie die niet werkt.

"Misschien hoeven we Lissabon niet eens te beperken, we moeten beginnen met het opleggen van strengere regels door middel van voorlichting aan mensen, zodat ze zich houden aan de regels van het Directoraat-Generaal van Volksgezondheid", verdedigde de voorzitter van de Portugese Medische Vereniging (OM).

Miguel Guimarães benadrukte dat het masker noodzakelijk is, maar er zijn "te veel mensen" zonder, wat hij beschouwde als "een vergissing", evenals het noodzakelijk is dat mensen zich houden aan de afstand en het niveau van hygiëne behouden.

Hij pleitte ook voor "enkele strikte regels" voor evenementen met meer mensen, o.a. dat zij een snelle antigeentest moeten doen, een mening die nu door de staat wordt gedeeld.

"Er is een reeks instrumenten die we moeten gebruiken om de economie te laten blijven functioneren en de gezondheid te beschermen en dat begint met de [risico] matrix, zei hij, eraan toevoegend dat "in een korte tijd" OM een "matrix al op zijn plaats" zal hebben die rekening houdt met "verschillende parameters" omdat de situatie is veranderd.

Volgens hem is het noodzakelijk om aan de matrix "nieuwe maatregelen" te koppelen die "absoluut noodzakelijk" zijn, zoals mensen oproepen om zich te laten vaccineren.

"Help de 'task force' door middel van instellingen van totaal verschillende gebieden, sport, cultuur, enz., en mensen te motiveren om te worden gevaccineerd, want er is een groot aantal mensen die niet worden gevaccineerd" en "dat zijn niet alleen de mensen die via de SMS de vaccinatie weigeren, het zijn ook degenen die niet verschijnen a een oproep van de SNS en dat is "een zeer hoog aantal", zei hij.

Een "sterke boodschap" die ook moet worden doorgegeven is dat zelfs degenen die gevaccineerd zijn een masker moeten dragen: "Er zijn veel mensen gevaccineerd die zonder masker lopen, wat verkeerd is. We moeten de mensen op dit punt blijven voorlichten", herhaalde hij.

Een andere maatregel is het "massale gebruik" van snelle antigeentests voor "een groot aantal activiteiten" om uitbraken bij bruiloften, doopfeesten, culturele en sportieve activiteiten onder controle te houden, zei hij.

Hij vermeldde dat het sluiten van scholen voor vakantie "een grote hulp" kan zijn in deze moeilijke strijd vanwege de Delta-variant, die "veel besmettelijker" is, wat betekent dat om groepsimmuniteit te bereiken, het percentage gevaccineerden waarschijnlijk meer dan 90 procent moet bedragen.

Daarom, zo hield hij vol, is het noodzakelijk om "op een andere manier te werk te gaan" dan in de andere "acute fasen" van de epidemie, zonder "grote lockdown-maatregelen te nemen, die op dit moment misschien niet echt gunstig zijn in mondiaal opzicht".

"We moeten deze alternatieve maatregelen hebben en een begin maken met een effectief toezicht, dat naar mijn mening altijd heeft gefaald", zei hij.

Voor hem moet er "veel wederzijdse hulp" komen tussen degenen die in deze zaak een bijdrage kunnen leveren, om mensen te leren begrijpen dat "het van essentieel belang is de regels na te leven om samen te kunnen blijven, om hun ding te kunnen blijven doen".