Maandag bedroeg de incidentie van besmetting met het SARS-CoV-2 coronavirus op het vasteland van Portugal 231 gevallen per 100.000 inwoners, terwijl de waarde voor het gehele grondgebied 224,6 bedroeg.

Volgens het gezamenlijk bulletin van het Directoraat-generaal Gezondheid (DGS) en het Nationaal Instituut voor Gezondheid Dokter Ricardo Jorge (INSA) is de overdraagbaarheidsindex (Rt) op het gehele nationale grondgebied gestegen van 1,19 tot 1,20 en op het vasteland van Portugal op 1,20 gebleven.

Nu de incidentie meer dan 240 gevallen per 100 duizend inwoners bedraagt, introduceert het bulletin van vandaag een wijziging in de risicomatrix, die nu lijnen bevat die 120 gevallen per 100 duizend inwoners aangeven, grens voor gemeenten met een hoge bevolkingsdichtheid, en 240 gevallen per 100.000 inwoners, voor gemeenten met een lage bevolkingsdichtheid. Tot nu toe was de risicomatrix alleen verdeeld in kwadranten waar het snijpunt van incidentie en overdraagbaarheidsindex de epidemiologische situatie illustreerde.

De overdraagbaarheidsindex en de 14-daagse incidentiegegevens worden op maandag, woensdag en vrijdag bijgewerkt.