"Het voorstel van de regering om de grens- en immigratiedienst op te heffen zal op de agenda van de plenaire vergadering van 9 juli van de Assemblee van de Republiek worden geplaatst, wat voor de vakbond voor grens- en immigratieambtenaren aanleiding zal zijn om een nieuwe staking en een demonstratie buiten het Parlement op 9 juli aan te kondigen," aldus de vakbond in een verklaring die naar Lusa is gestuurd.

De vakbond SCIF/SEF stelt dat de staking op alle werkplekken is afgekondigd, zodat tussen 00:00 en 24:00 uur op vrijdag "alle dienstactiviteiten zullen worden opgeschort", waarbij alleen minimale diensten zullen worden gehandhaafd.

Het wetsvoorstel van de regering waarin de overdracht van de politiebevoegdheden van de Dienst Vreemdelingen en Grenzen aan de PSP, GNR en de gerechtelijke politie wordt vastgelegd, wijzigingen die zijn aangebracht in de herstructurering van de SEF, zal vrijdag in het parlement worden besproken.

De vakbond is van mening dat het voorstel dat de regering aan het parlement zal voorleggen "om het SEF op te doeken, kritieke informatie in delen verdeelt, de toegang tot gegevens politiseert, immigratie nog meer militariseert en criminaliseert", en roept de oppositiepartijen op "om een van de slechtste wetten die ooit zijn gepresenteerd, niet te laten passeren".

Volgens de vakbond verdeelt de regering "door de taken van de SEF over meer dan één politiekorps te verdelen, informatie die van cruciaal belang is voor de veiligheid van het land en van de Europese Unie in delen", en verdeelt zij deze over zes entiteiten, "waarvan sommige nog moeten worden opgericht".

De meest representatieve vakbond van de SEF-inspecteurs benadrukt ook dat het voorstel "ook de toegang tot gegevens die door administratieve entiteiten zullen worden beheerd, politiseert en, in tegenstelling tot wat in de toelichting staat, de strafrechtelijke benadering van immigratie versterkt, die ook te maken zal krijgen met de militairen van de GNR".

"Op een voor de veiligheid van de Europese Unie zo belangrijk moment is het een recept voor een ramp om gegevens via verschillende systemen te verspreiden en ze nog steeds met administratieve entiteiten te vergelijken. Alle Europese landen zullen Portugal met argusogen bekijken", aldus de voorzitter van SCIF/SEF.

Acácio Pereira was van mening dat dit "een slecht voorstel is, met ondeskundige bewoordingen en waaruit een diepe onwetendheid blijkt over wat interne veiligheid is, dat geen duidelijkheid verschaft over de verdeling van de taken, zelfs niet vanuit territoriaal oogpunt".

De vakbond heeft de president van de Republiek, Marcelo Rebelo de Sousa, al om een audiëntie gevraagd om uiting te geven aan zijn bezorgdheid over het voornemen van de regering om de SEF, een dienst die 35 jaar heeft bestaan, op te heffen.

Het wetsontwerp strekt tot herformulering van de veiligheidstroepen en -diensten die volgens de wet de activiteit van binnenlandse veiligheid uitoefenen, door wijziging van de wet op de binnenlandse veiligheid, de wet op de rechercheorganisatie en de organieke wetten van de GNR en het PSP.

Met deze wijzigingen zullen de politietaken van de SEF, namelijk grenscontrole en strafrechtelijk onderzoek van misdrijven zoals mensenhandel en hulp bij illegale immigratie, worden overgedragen aan de GNR, de PSP en de PJ, als strafrechtelijke politie-instanties.