Volgens het Instituut voor Natuurbehoud en Bossen (ICNF) bewijst de geboorte van deze jongen in een kolonie van ongeveer 3.000 flamingo's (Phoenicopterus roseus) in een van de zoutpannen van het natuurreservaat van het moeras van Castro Marim en Vila Real de Santo António, dat deze soort met succes in Portugal heeft gebroed.

Volgens het ICNF kan dit nestelen en het positieve resultaat "volgend jaar worden bevestigd en een terugkerende situatie worden, hetgeen een belangrijke aanpassing van de soort zou betekenen aan andere omstandigheden dan die welke hij altijd op de gebruikelijke plaatsen heeft gehad, waardoor de nestplaatsen kunnen worden gediversifieerd en de populatie van de soort in het Middellandse-Zeegebied in stand kan worden gehouden".

Het ICNF verklaarde ook dat in het natuurreservaat van het estuarium van de Sado en het natuurreservaat van het estuarium van de Tejo "in elk van deze reservaten ongeveer 50 nesten zijn gebouwd". Maar hetzij door "wijziging van de fysische omstandigheden die zich in de gebieden voordeden, hetzij omdat het om een zeer klein aantal paren ging, werden de nesten niet voltooid", zodat in deze laatste twee gevallen "de gebieden werden verlaten".

De bouw van nesten door flamingo's in Portugal is reeds sedert het einde van de jaren negentig waargenomen in de belangrijkste beschermde gebieden in wetlands, namelijk het natuurreservaat van de monding van de Tejo, het natuurreservaat van de monding van de Sado en het natuurreservaat van het moerasgebied van Castro Marim en Vila Real de Santo António, maar de bouw van nesten betekent op zich nog niet dat het nest is bevestigd, aangezien "nooit is waargenomen dat er op die plaatsen jongen zijn geboren", aldus de ICNF.

Volgens het ICNF hebben de medewerking van het bedrijf Compasal, de eigenaar van de grond die "alle milieu- en veiligheidsvoorwaarden" handhaafde die het succes van het nestelen mogelijk maakten, alsook mensen en entiteiten die vanaf het eerste uur "op de hoogte waren van het lopende proces en de nodige discretie in acht namen door geen ruchtbaarheid te geven aan het nestelen en de locatie ervan, en zo mogelijke verstoring door nieuwsgierigheid te vermijden" bijgedragen tot dit resultaat.

Ondanks het feit dat het een veel voorkomende wintervogel is in kustwetlands van de monding van de Taag tot aan de Algarve, waren er pas in 2010 nestpogingen geregistreerd, en daarvoor in de jaren tachtig, beide in de Algarve, maar zonder succes.

Volgens het ICNF is de flamingo-populatie de laatste jaren in het land toegenomen, zelfs in wetlands waar ze vroeger weinig werd waargenomen, maar de soort broedt nog steeds niet in Portugal, om onbekende wetenschappelijke redenen.

De afname van de menselijke activiteit als gevolg van de beperkingen die zijn opgelegd door de Covid-19-pandemie, in combinatie met de toename van het aantal voeder- en rustplaatsen voor de soort in Portugal - gecontroleerd door natuurmonitors en technici van het Centrum voor migratiestudies en vogelbescherming van het ICNF - kan hebben bijgedragen tot het vergemakkelijken van de succesvolle voortplanting van de soort.