"De meeste slachtoffers van bankfraude zijn consumenten en bankklanten met weinig digitale vaardigheden", aldus Natália Nunes.

"Het is dringend nodig om snelle manieren te creëren om risicovolle consumenten in staat te stellen met enige digitale en financiële geletterdheid en op die manier bankfraude te voorkomen", voegde ze eraan toe.

Volgens DECO zal het mondiger maken van klanten en consumenten voor de overgang naar digitaal bankieren en het verbeteren van de financiële geletterdheid van de sociaal meest kwetsbare bevolking bijdragen aan het verminderen van ongelijkheden in kennis en toegang tot digitale bankdiensten.

"De toekomst van het bankwezen is een onderwerp dat alle Portugezen aangaat", zegt Luís Matos Martins, CEO van Territórios Criativos.

De toename van bankfraude die de afgelopen maanden is geregistreerd, en die in veel gevallen verband houdt met de MB WAY-app, heeft duidelijk gemaakt dat er dringend specifieke maatregelen moeten worden genomen om deze misdrijven te voorkomen.

"Digitaal analfabetisme is een sociale noodsituatie die is verergerd met de ontwikkeling van de financiële markten en de toenemende complexiteit van digitale financiële producten, diensten en instrumenten", aldus Luís Matos Martins.

De burgemeester van Alvaiázere, Célia Marques, herinnert aan de sluiting van het Millennium BCP-filiaal in haar gemeente vanwege "economische levensvatbaarheidscriteria" en de "ernstige verstoringen die dit bij de bevolking heeft veroorzaakt", een situatie die zich in veel plattelandsgebieden van het land heeft voorgedaan.

"De mensen in Alvaiázere die niet over vervoermiddelen beschikten om naar het dichtstbijzijnde filiaal te reizen, waren zeer ontredderd. Maar bovenal werden ze beperkt doordat ze niet genoeg kennis hadden om een digitale relatie met hun bank aan te gaan", legt ze uit.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins