"Een van de grote veranderingen in dit initiatief houdt verband met de beperking van het gebruik van huisdieren bij de jacht", aldus Inês de Sousa Real van de partij Mens-Dier-Natuur (PAN).

Voor Inês de Sousa Real is het "onaanvaardbaar dat gezelschapsdieren nog steeds worden behandeld op de manier waarop zij tot dusver zijn behandeld, namelijk in groepen, in volstrekt verouderde en aftandse kennels, bij het vervoer onder welke omstandigheden dan ook, en dat zij aan hun lot worden overgelaten wanneer de jachtactiviteit ten einde loopt of zelfs, vaak, zonder enige voedsel- of watervoorziening in wat hun onderkomens zijn".

De PAN-leider zei dat het wetgevingsinitiatief, dat maandag werd ingediend, "een Nationale Raad voor de Bescherming van de Biodiversiteit en de Natuur in het leven roept, in plaats van de Nationale Raad voor de Jacht, en dat het ook jachtactiviteiten zou verbieden," zoals die welke plaatsvond in Torre Bela, in Azambuja (Lissabon), waar een controversiële slachting van meer dan 500 dieren plaatsvond, die "zonder enige voorafgaande toestemming kan worden uitgevoerd".