Uwe Jonsson, scheidend voorzitter, overhandigde de ambtsketen aan Shirley Dunne, de nieuwe voorzitter. De overdracht was de eerste keer in meer dan een jaar dat clubleden bijeen waren voor een officiële bijeenkomst en het was een genoegen om samen te zijn met diverse gasten, zij het met gepaste sociale afstand.

Voorzitter Uwe blikte terug op de uitdagingen die de Covid-beperkingen tijdens zijn jaar hebben veroorzaakt. Fondsenwerving was veel moeilijker geweest, maar gelukkig kon onze jaarlijkse liefdadigheidsgolfdag in een kleiner formaat plaatsvinden en on-line projecten omvatten een kattenshow, een fotowedstrijd en de lopende Happy Bears inzamelingsactie die in feite een kind sponsort. De Club bleef de voedselbank in Estoi Casa do Povo steunen, en voorzag gezinnen van leerlingen van Estoi School die in grote nood verkeerden van extra voedselvoorraden. RCEPI regelde ook cadeautjes voor de kerstfeesten in Estoi en Moncarapacho Casas do Povo. Woordenboeken en certificaten van verdienste werden overhandigd aan leerlingen van de Estoi School. Medische apparatuur werd gedoneerd aan het ziekenhuis van Faro en de Algarve Oncologie Vereniging. RCEPI heeft samen met enkele andere Rotary Clubs uit de Algarve koelkasten geschonken aan ReFood in Faro, Almancil en Algoz en een rolstoel aan de Vereniging voor Multiple Sclerose. Ze hielpen ook een studente uit Estoi met haar universiteitsgeld en gaven een donatie aan ACCA voor hun Back to School initiatief.

Er werd een donatie van 550 euro gedaan voor een belangrijk milieuproject om de zeepaardjes in de Ria Formosa te redden.

Er werd internationale steun verleend aan 15 leerlingen in Guatemala om hen een studiebeurs te geven zodat ze hun opleiding kunnen voortzetten. Er werd ook geld gestuurd om watersterilisatietabletten te helpen verstrekken aan Mozambique, nadat daar cholera was uitgebroken na overstromingen. Een virtuele fietstocht bracht 700 euro op om naar het fonds End Polio Now te sturen. Het dubbele van dit bedrag wordt geschonken door de Bill and Melinda Gates Foundation, zodat er in feite 2100 euro naar dit programma voor de uitroeiing van de ziekte gaat.

David Thomas, CEO van Safe Communities, was eregast bij de overhandiging. RCEPI overhandigde hem een Paul Harris award als erkenning voor de bijdrage die hij heeft geleverd aan de gemeenschap bij het opzetten van zijn organisatie en in het bijzonder voor de immense inspanningen die hij heeft geleverd om zo snel mogelijk actuele informatie te verstrekken tijdens de Covid pandemie. Deze Rotary onderscheiding is een erkenning voor grote verdiensten voor de gemeenschap. De Club deed ook een donatie aan Safe Communities als dank voor al zijn harde werk. Er werden ook prijzen uitgereikt aan andere clubleden als erkenning voor hun bijdrage tijdens het Rotary-jaar.

De nieuwe voorzitter Shirley stond ook stil bij de uitdagingen die voor ons liggen, maar hoopt de normale fondsenwervingsactiviteiten van de club, zoals quizavonden, modeshows, witte avond enz. weer op te kunnen pakken, mits de omstandigheden het toelaten. Rotariërs zijn mensen van actie die de lokale gemeenschap willen dienen en RCEPI zal dat blijven doen in het komende Rotary jaar.