Op 26 september gaan de mensen naar buiten om hun lokale bestuurders te kiezen. Waarom is het belangrijk om aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen? In de eerste plaats zullen de burgers door deze verkiezingen kunnen beslissen wie de volgende vertegenwoordigers zullen zijn in het lokale gebied waar zij wonen.

Gemeenteraden en parochies spelen een belangrijke rol in de gemeenschap, aangezien deze entiteiten verantwoordelijk zijn voor veel beslissingen die rechtstreeks van invloed zijn op de mensen die in hun ambtsgebied wonen. Zij kunnen bijvoorbeeld besluiten tot vrijstelling van bepaalde belastingen in specifieke gevallen, of het geboortecijfer ondersteunen door financiële prikkels, naast vele andere initiatieven.

Eén verkiezing - drie stemmen

In Portugal zijn er meer dan 300 gemeenteraden en meer dan 3.000 parochieraden, waarvan de bestuurders om de vier jaar worden gekozen.

Hoewel de verkiezingen in dezelfde kieswet worden gestemd, worden ze in drie verschillende stembiljetten opgesplitst: één voor de verkiezing van de gemeenteraad, waarvan de winnaar tot burgemeester wordt gekozen; één voor de verkiezing van de gemeenteraad; en één voor de verkiezing van de parochievergadering, waarvan de voorzitter van de winnende partij tot parochievoorzitter wordt gekozen.

Deze drie stembiljetten hebben verschillende kleuren: groen voor de gemeenteraad, geel voor de gemeentevergadering en wit voor de parochievergadering. Op de stembiljetten staan geen foto's van de kandidaten, alleen de naam van de partijen die zij vertegenwoordigen.

Wie kan stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen?

Naast Portugese burgers hebben buitenlandse ingezetenen die ouder zijn dan 18 jaar het recht om te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen, op voorwaarde dat ze zijn geregistreerd in de Portugese volkstelling, als ze Braziliaanse staatsburgers zijn met een burgerkaart of ID-kaart, of als u uit een van de volgende landen komt:

  • Lidstaten van de Europese Unie (Duitsland, Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Slowakije, Slovenië, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, de Republiek Tsjechië, Roemenië en Zweden);
  • Verenigd Koninkrijk, met verblijf in Portugal vóór de Brexit;
  • Brazilië en Kaapverdië, met legaal verblijf in Portugal sinds meer dan twee jaar;
  • Argentinië, Chili, Colombia, IJsland, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Peru, Uruguay en Venezuela, met legaal verblijf in Portugal sinds meer dan drie jaar;

Wat is nodig?

Allereerst moet u zich inschrijven bij de Portugese kiezersregistratie als u staatsburger bent van een van de eerder genoemde landen. In die zin moet u naar de kiescommissie (CR) gaan, in de parochie (Junta de Freguesia) die overeenkomt met het adres dat vermeld staat in de geldige verblijfstitel of het certificaat van permanent verblijf.

Om uw verblijfplaats te bewijzen, dient u in het bezit te zijn van een verblijfsvergunning.

Stemmen is echter altijd facultatief, net als parochieregistratie.

Hoe gebeurt de registratie?

De registratie van deze kiezers gebeurt via SIGREweb, volgens het identificatiedocument dat toegang geeft tot de gegevens van datzelfde identificatiesysteem (burgerlijke identificatie of SEF), met de gegevens van de identificatie van de kiezers (naam, ouders, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit...).

In de registratieakte drukt de CR, via SIGRE, het aanvraagformulier voor de kiezer af, zodat de kiezer de informatie kan bevestigen en ondertekenen. Dit aanvraagformulier wordt vervolgens gedupliceerd en één exemplaar wordt gearchiveerd, en vervolgens ook ondertekend door de kiezer, als bewijs van registratie. Al met al, als u geïnteresseerd bent, mis dan alstublieft de deadline niet.

Deadline

Stemmen is een gelegenheid om uw onenigheid of uw steun te uiten. Om aan de gemeenteraadsverkiezingen van 26 september te kunnen deelnemen, moet u echter uiterlijk 60 dagen vóór 26 september in uw gemeente (Junta de Freguesia) zijn geregistreerd.

Waar moet ik stemmen? Wat als ik verhuisd ben?

Als u uw nieuwe adres nog niet heeft laten registreren, stem dan voor de plaats waar u geregistreerd staat en die overeenkomt met uw vorige adres. Alleen door deze nieuwe informatie (het nieuwe adres) aan te passen, zal de plaatselijke stemming de veranderingen volgen.

Voor nadere informatie over de plaats waar u gaat stemmen (als u al geregistreerd bent), kunt u terecht op de website www.censeamento.mai.gov.pt; of ga naar uw parochieraad (Junta de Freguesia); of stuur een (gratis) SMS naar 3838, met de boodschap "RE (spatie) CC/ Residenummer (spatie) geboortedatum = jjjjmmdd". Bijvoorbeeld: "RE 7424071 19820803";

Voor meer informatie zie blz. 8.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins