<head24>Open brief dringt aan op spoed bij regulering zelfbeschikking genderidentiteit

<intro9>

<body9> De ondertekenaars vroegen de afgevaardigden om "met spoed te beginnen met het wetgevingsproces om de beslissing van het Grondwettelijk Hof te boven te komen".

In het document "Recht op zelfbeschikking van genderidentiteit en genderexpressie en bescherming van de geslachtskenmerken van eenieder", dat nog voor ondertekening openstaat, wordt verwezen naar de "diversiteit en reikwijdte" van de ondertekenaars.

De initiatiefnemers, verschillende verenigingen, collectieven en individuen, benadrukten de "veelheid aan mensen, in termen van leeftijdsgroepen, geslacht, genderidentiteit en genderexpressie, beroepen en publieke bekendheid, van volstrekt anonieme personen tot mensen in de academische wereld, gezondheidswetenschappen, politiek, cultuur en activisme".

Anália Torres, Miguel Vale de Almeida, Rui Bebiano, Alexandra Araújo Coimbra, Bruno Maia, Ana Gomes, Francisco Louçã, Marisa Matias, Ana Zanatti, André Gago, Helena Ferro de Gouveia, Hugo van der Ding, José Luís Peixoto, Ana Marques Prata, Anabela Rocha en Paulo Côrte-Real zijn enkele van de ondertekenaars van de open brief.

In een verklaring benadrukken de initiatiefnemers dat het document is ondertekend door burgers "ongeacht of zij zich al dan niet identificeren als LGBTQI+, omdat de huidige kwestie alle mensen aangaat, aangezien zij een verplichting van burgerschap vormt".

Op 29 juni heeft het Grondwettelijk Hof (TC) de regelgeving van de regering inzake de zelfbeschikking van genderidentiteit op scholen "verworpen", omdat het van oordeel was dat deze kwestie tot het exclusieve domein van de Assemblée de la République behoort.

Het hof heeft zich echter niet uitgesproken "over de inhoud van deze regels, met betrekking tot het verbod op ideologische programmering van het onderwijs door de staat en de vrijheid van programmering van particulier onderwijs", aldus een verklaring van de instelling, eraan toevoegend dat deze "beslissing de garantie van het recht op genderidentiteit en genderexpressie en het verbod op discriminatie in het onderwijssysteem onaangetast laat".

De TC oordeelde dat wet nr. 38/2018 van 07 augustus, met betrekking tot de zelfbeschikking van genderidentiteit en genderexpressie "allemaal betrekking hebben op zaken van rechten, vrijheden en waarborgen", aangezien de Grondwet het "recht op zelfbeschikking van genderidentiteit en genderexpressie en het recht op de bescherming van kenmerken" vaststelt.

Het Grondwettelijk Hof was dan ook van oordeel dat de inhoud "niet bij bestuursreglement kan worden vastgesteld, aangezien dit een voorbehouden wetgevende bevoegdheid is" van het parlement.