Volgens Marta Temido, zo vertelden afgevaardigden van de parlementaire commissie voor gezondheid, zijn 409 artsen met pensioen in 2019, vorig jaar waren er 653 en tot mei van dit jaar 231.

"Het is een omstandigheid die het gevolg is van wat zijn de rechten van werknemers, voor de loop van hun beroepspraktijk," zei de minister, benadrukkend dat de regering heeft gewerkt aan het omkeren van de situatie, proberen om meer vacatures te openen en "ervoor te zorgen dat geen arts die wil worden ingehuurd ongehuurd wordt gelaten."

In dit verband zei zij ook dat, gebruik makend van het mechanisme dat de aanwerving van gepensioneerde artsen mogelijk maakt, momenteel 346 meer gepensioneerde artsen bij de Nationale Gezondheidsdienst werken.

Wat de gegevens van de gebruikers zonder huisartsen betreft, onderstreepte de minister de duur van de opleidingscyclus van deze gezondheidswerkers en benadrukte zij: "de medische demografie weerspiegelt de demografie van de samenleving in het algemeen".

"Het is geen verrassing dit volume van pensioneringen, zoals het was bekend dat het zou stromen in de jaren die we nu meemaken," zei ze.

Om het vertrek van artsen tegen te gaan, wees de minister op de focus op het openstellen van meer gespecialiseerde banen en banen voor algemene en huisartsengeneeskunde: "Het is een politieke keuze, het is niet toevallig.

"Hoewel we weten dat we met grote waarschijnlijkheid niet alle artsen zullen behouden [voor de vacatures in de aanbesteding waarvoor de regering begin deze maand toestemming heeft gegeven om ze open te stellen], aangezien het retentiepercentage op dit gebied 86 procent is, zullen we, als we een vergelijkbaar percentage toepassen op de 459 opengestelde banen, 395 artsen [voor algemene en huisartsengeneeskunde] overhouden," zei ze.

Zij voegde eraan toe: "Als wij aan elk van hen een gemiddelde lijst van gebruikers van 1.650 toekennen, zouden wij 650.000 meer Portugezen met huisartsen terugwinnen [en erin slagen]".

In dit verband benadrukte de minister dat er in de eerste vijf maanden van het jaar 75.000 meer mensen waren ingeschreven bij de Nationale Gezondheidsdienst.

Zij zei ook dat de personeelskosten in de eerste vijf maanden van het jaar met 190 miljoen euro waren gestegen, waarvan 60 miljoen kosten met salarissen vertegenwoordigden.