In de Pioledo, gelegen in het centrum van de stad Vila Real, zijn verschillende uitgaansgelegenheden geconcentreerd en in juni heeft een schermutseling waarbij verschillende jongeren betrokken waren, geleid tot lichte verwondingen bij drie van hen en tot schade aan de deur van een bank en een geldautomaat.

Er zijn aanhoudende klachten van bewoners die in de buurt van de bars veel lawaai maken door consumenten die buiten de etablissementen blijven staan, zelfs nadat deze gesloten zijn.

In een verklaring zegt de politie dat "het bestaan van een groot aantal restaurants, drinkgelegenheden en dergelijke, gepaard gaande met een even grote concentratie van mensen, het gemakkelijk te begrijpen is dat een dergelijke combinatie niet alleen een toename van het omgevingslawaai maar ook een grotere kans op al dan niet criminele ongeregeldheden in de hand werkt".

"Al deze zaken zijn naar behoren opgelost en doorgestuurd naar de respectieve bevoegde instantie", benadrukte de politie.

Volgens de PSP "houdt de toename van het aantal mensen in bars, disco's en, in het algemeen, op de openbare weg, of het nu in de wijk Pioledo is, of in een andere wijk van de stad Vila Real, rechtstreeks verband met de versoepeling van de lockdown".

"Door de combinatie van al deze factoren is Pioledo ongetwijfeld het meest gecontroleerde gebied van de stad Vila Real, zowel overdag als 's nachts. Bewijs hiervan zijn de talrijke meldingen en aangiften", voegde de politie hieraan toe.

De districtscommandant van Vila Real PSP verzekerde dat "hij aandacht heeft voor alle verschijnselen die zich in zijn bevoegdheidsgebied voordoen" en dat hij via zijn verschillende politiekorpsen "met tussenpozen maar regelmatig politieoptredens heeft gericht op de wijk Pioledo, met speciale aandacht en versterking tijdens de nachtelijke uren".

Als "bewijs" van deze actie, voegde hij eraan toe, geldt de "toename van het aantal aanmaningen" wegens overtreding van de beperkingen Covid-19: het niet dragen van maskers, het niet in acht nemen van de veiligheidsafstand, het nuttigen van alcoholische dranken op de openbare weg, overbevolking van etablissementen of exploitatie buiten de toegestane uren.

In een bericht dat deze week in een landelijk dagblad verscheen, werd de aandacht gevestigd op een schermutseling in Pioledo waarbij militairen van het leger betrokken waren.

De PSP betreurde "de sociale onrust" die door het nieuws was veroorzaakt en verduidelijkte dat het laatste bevestigde voorval in verband met onenigheid waarbij militairen betrokken waren, in dat gebied dateert van 2017.

Foto: Jsobral