"De verwachtingen van exportbedrijven wijzen op een stijging van 7,2 procent van hun export van goederen in 2021, vergeleken met het voorgaande jaar", concludeerde de enquête over de vooruitzichten voor de export van goederen (IPEB), uitgevoerd door INE in mei, als actualisering van het perspectief dat in november 2020 naar voren was gebracht.

Voor landen buiten de Europese Unie (EU) verwachten de bedrijven een stijging van de export met 7,5 procent, terwijl voor landen binnen de EU een stijging van 7 procent in het vooruitzicht wordt gesteld.

Als de prognoses worden bevestigd, zal de uitvoer van goederen in 2021 10,6 procent onder de waarden liggen die in 2019 in de internationale handel werden geregistreerd.

Als de brandstoffen en smeermiddelen buiten beschouwing worden gelaten, wijzen de vooruitzichten op een stijging van de uitvoer met 5,8 procent in de totale internationale handel.

Uitgesplitst naar belangrijke economische categorieën (CGCE) wijzen wij op de vooruitzichten voor een toename van de uitvoer van machines en andere kapitaalgoederen (+8,9 procent) en niet-gespecificeerde industriële benodigdheden (+7,1 procent).

In november voorspelden de bedrijven al een stijging van de uitvoer van machines en andere kapitaalgoederen met 5,5 procent, die in deze tweede prognose aanzienlijk wordt versterkt (+3,4 procentpunten).

Volgens de door het INE verzamelde gegevens wezen de bedrijven als belangrijkste redenen voor de opwaartse bijstelling van hun prognoses op de beter dan verwachte prestaties op de meeste markten van bestemming die reeds klant zijn (44,9 procent) en op specifieke markten (14,9 procent).