Restaurants in gemeenten met een hoog of zeer hoog risico moeten nu een digitaal certificaat of een negatieve test voor Covid-19 hebben voor wie binnen wil eten op vrijdag vanaf 19 uur, tijdens het hele weekend en op feestdagen.

Hetzelfde certificaat of negatieve test is ook vereist voor alle toeristische accommodatie in het hele Portugese vasteland, ongeacht het toegepaste risiconiveau.

De overlegging van een digitaal certificaat of een negatieve test geldt alleen voor eters die binnen in een restaurant eten en niet voor banketbakkerijen of cafés, en geldt evenmin voor maaltijden die op terrassen worden geserveerd.

Vier soorten Covid-19-testen worden aanvaard: PCR en antigeen met laboratoriumresultaten (opgenomen in het digitale covid-19-certificaat) en ook zelftests, hetzij persoonlijk gedaan (aan de ingang van het etablissement) of ten overstaan van een gezondheidswerker (bijvoorbeeld in apotheken).


Waar zijn de maatregelen van toepassing?

Wat het toerisme betreft, vallen alle etablissementen onder de maatregel, maar hoeft alleen aan het begin van een verblijf een digitaal certificaat of een negatieve test te worden voorgelegd.

In restaurants geldt de maatregel alleen voor tafels binnen en is het digitale certificaat of de negatieve test vereist op vrijdag vanaf 19.00 uur en de hele dag in het weekend en op feestdagen.

Dankzij deze regels kunnen restaurants in gemeenten met een zeer hoog risico in het weekend en op feestdagen tot 22.30 uur open blijven.

Je hebt ook geen certificaat of negatieve test nodig om naar het toilet te gaan of te betalen, als je buiten het etablissement eet (op een terras, bijvoorbeeld).

Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen attest of negatieve test te laten zien, zowel in het toerisme als in de horeca.


Zijn zelftests thuis aanvaardbaar?

Het is niet mogelijk om thuis zelftesten uit te voeren en deze vervolgens mee te nemen naar restaurants of toeristische accommodaties, aangezien deze moeten worden uitgevoerd in het bijzijn van een medewerker van het etablissement.


Wanneer zijn digitale certificaten geldig?

Digitale vaccinatiebewijzen zijn 14 dagen na voltooiing van de vaccinatie geldig en herstelbewijzen bevestigen dat er meer dan 11 dagen en minder dan 180 dagen zijn verstreken sinds een positieve test.

Testcertificaten daarentegen moeten het resultaat zijn van een laboratoriumrapport, zoals PCR (geldigheid van 72 uur) of antigeentests (48 uur), met melding in het gezondheidssysteem.

Er worden echter ook tests aanvaard die geen aanleiding geven tot een certificaat, zoals tests die in apotheken worden uitgevoerd of zelftests (op voorwaarde dat ze aan de deur van de instelling worden uitgevoerd).


Hoe vraagt u het digitale certificaat aan?

In Portugal kan sinds 16 juni een digitaal certificaat worden aangevraagd via het portaal SNS 24, waar het mogelijk is het certificaat in kwestie te kiezen: vaccinatie, tests of herstel.

Het zal ook mogelijk zijn het certificaat aan te vragen in Espaços Cidadão, "met uitzondering van die welke zich binnen de Lojas de Cidadão bevinden".

Nadat het digitale certificaat is gevalideerd, is het toegankelijk op het portaal zelf of kan het per e-mail worden verzonden.

De certificaten kunnen worden gelezen met behulp van een mobiele app zoals Passe Covid.

Waarvoor dient het digitale certificaat covid-19 van de Europese Unie in Portugal?

Dragers kunnen aantonen dat zij gevaccineerd zijn, dat zij een negatieve screeningstest hebben ondergaan of dat zij hersteld zijn van de SARS-CoV2-infectie.

De afgifte van het certificaat, dat een QR-code bevat met een digitale handtekening om vervalsing te voorkomen, is gratis voor de persoon die het aanvraagt.

In Portugal kan het worden gebruikt voor culturele, sportieve, bedrijfs- of familie-evenementen, bijvoorbeeld bruiloften en doopfeesten, om toegang te krijgen tot toeristische etablissementen of plaatselijke accommodatie, en om toegang te krijgen tot restaurants voor maaltijden binnen, op vrijdag vanaf 19.00 uur en tijdens het weekend en op feestdagen in gemeenten met een hoog en zeer hoog risico.


Welke gegevens en welke beveiliging heeft het certificaat?

Het document bevat gegevens zoals naam, geboortedata en informatie over vaccinatie, tests en herstel, voor zover van toepassing.

Volgens de Europese Commissie blijven deze gegevens op het certificaat staan en worden ze niet opgeslagen wanneer het certificaat in een andere lidstaat wordt geverifieerd. Alle gegevens met betrekking tot de gezondheid worden alleen bewaard in het land dat het certificaat heeft afgegeven.


Wat is nodig om het vaccinatiecertificaat te verkrijgen?

Volgens het directoraat-generaal Gezondheid wordt het certificaat afgegeven na de toediening van elke dosis van de in de Europese Unie goedgekeurde vaccins, maar bevat het de informatie of het vaccinatieschema volledig is.

Degenen die besmet zijn geweest en om die reden slechts één dosis van het vaccin hebben ontvangen, zoals het DGS bepaalt voor degenen die van de besmetting zijn hersteld, kunnen ook beschikken over het certificaat dat getuigt van het feit dat zij de vaccinatie formeel hebben voltooid.