"Het doel van deze missie is de Mozambikaanse strijdkrachten op te leiden en te steunen bij de bescherming van de bevolking en het herstel van de veiligheid in de provincie Cabo Delgado", staat in een door de Raad van de Europese Unie (EU) gepubliceerde verklaring.

In de nota, die enkele minuten na het begin van de Raad Buitenlandse Zaken, die op 12 juli in Brussel plaatsvindt en waarin alle hoofden van de Europese diplomatie bijeenkomen, is gepubliceerd, wordt ook aangegeven dat het "mandaat van de missie in eerste instantie twee jaar zal duren".

"Tijdens deze periode zal de strategische doelstelling van de missie erin bestaan de capaciteitsopbouw te ondersteunen van de eenheden van de Mozambikaanse strijdkrachten die deel zullen uitmaken van een toekomstige snelle-interventiemacht", zo luidt de nota.

Daartoe zal de missie "militaire opleiding verstrekken, met inbegrip van operationele voorbereiding, gespecialiseerde opleiding in terrorismebestrijding, en opleiding en onderwijs in de bescherming van burgers, eerbiediging van het internationaal humanitair recht en de mensenrechtenwetgeving".

De missie, EUTM Mozambique genaamd, zal ter plaatse worden geleid door brigadegeneraal Nuno Lemos Pires van het Portugese leger, een "burger van Portugese nationaliteit met meer dan 38 jaar ervaring in commandoposten, ook in internationale missies".

De commandant van de missie zal de directeur van het militaire plannings- en uitvoeringsvermogen van de Europese Unie zijn, vice-admiraal Hervé Bléjean.

Volgens de Raad van de EU is de militaire opleidingsmissie goedgekeurd in antwoord op het verzoek van de Mozambikaanse autoriteiten, die vroegen om een "betrokkenheid" van de EU op "het gebied van vrede en veiligheid".

Gewapende groepen terroriseren Cabo Delgado sinds 2017, waarbij sommige aanvallen worden opgeëist door de jihadistische groepering Islamitische Staat, in een golf van geweld die volgens het conflictregistratieproject ACLED al meer dan 2.800 doden en volgens de VN 732.000 ontheemden heeft veroorzaakt.