De campagne, die vandaag op het Filmfestival van Cannes wordt gepresenteerd, is een initiatief van het programma Creatief Europa van de Europese Commissie, in samenwerking met Coletivo 50/50 - dat in 2018 op ditzelfde festival verscheen met een Brief voor Pariteit -, in het kader van een actieplan dat in december voor deze sector werd aangekondigd. Het project (www.characther.eu) bestaat uit de presentatie van korte video's met Europese vrouwen die werken en erkend worden op verschillende gebieden van de film, de audiovisuele sector en de media, waarbij al de Roemeense regisseuse Anca Damian, de Franse componiste Uèle Lamore en het Deense duo Anne Rasmussen zijn gepresenteerd.

Op de officiële pagina vindt u enkele statistieken die de noodzaak van deze campagne ondersteunen: Vrouwen vertegenwoordigen 51 procent van de Europese bevolking, maar slechts 20 procent van de films die tussen 2015 en 2018 in Europa zijn geproduceerd, is door vrouwen gemaakt. In de media is 40 procent van de journalisten vrouw, maar in een steekproef van 240 mediakanalen bekleedde slechts 22 procent van de vrouwen een managementfunctie. Met deze bewustmakingscampagne wil de EC "jonge vrouwen aanmoedigen om carrière te maken op gebieden die traditioneel als mannelijk worden beschouwd, en hen laten zien dat succes mogelijk is". "Momenteel wordt in Europa slechts één op de vijf films door een vrouw gemaakt. Wij willen dat dit verandert. En dit gebeurt niet alleen bij het regisseren. In deze campagne zien we dat er een grote verscheidenheid is aan beroepen in de media en de audiovisuele sector die weinig bekend zijn, maar zeer aantrekkelijk", aldus de vice-voorzitter van CE Vera Jourová in verklaringen aan het tijdschrift Variety.

Wat de gelijkheid van mannen en vrouwen betreft, beweegt de gemeenschappelijke Europese ruimte zich op verschillende snelheden vanuit juridisch en statistisch oogpunt wat de vertegenwoordiging van vrouwen bij de productie, creatie en vertegenwoordiging van films en in mediabedrijven betreft. Het Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector (OAS) heeft donderdag een uitgebreid verslag uitgebracht juist over diversiteit, met inbegrip van gendergelijkheid, etnische en religieuze vertegenwoordiging, en concludeert dat "er nog een lange weg te gaan is" in de film en de audiovisuele sector, in 2020 gehinderd door de context van de pandemie.

"De Covid-19 pandemie heeft niet alleen de reeds bestaande ongelijkheden tussen mannen en vrouwen in vrijwel alle sectoren geaccentueerd, zowel in Europa als daarbuiten, maar heeft ook gevolgen gehad voor ondervertegenwoordigde etnische groepen en minderheden", aldus het verslag. Onder de problemen die in de Europese context zijn geconstateerd, wijst het waarnemingscentrum bijvoorbeeld op het gebrek aan harmonisatie en methodologie tussen de lidstaten, wat het proces van het verzamelen en verwerken van statistische gegevens complexer maakt.