"ERSE - Regulerende Autoriteit voor Energiediensten heeft tegen het einde van de eerste helft van 2021 beslist over 20 administratieve procedures en boetes opgelegd voor een bedrag van 1.630.300 euro", liet de regulator in een verklaring weten.

Van het totale bedrag aan boetes, verduidelijkte ERSE, werd 835.300 euro ontvangen, aangezien in twee gevallen een transactieprocedure werd ingeleid, wat betekent dat de boete met de helft wordt verminderd, aangezien de ondernemingen in kwestie de inbreuken op zich namen, een gerechtelijke procedure vermeden en ermee instemden de benadeelde klanten te vergoeden.

De 20 zaken die werden opgelost, resulteerden in acht veroordelingen, tien aangiftes en twee zaken die naar andere overheidsinstanties werden doorverwezen, aangezien de inbreuken niet onder het sanctieregime voor de energiesector (RSSE) vielen.

"De procedures vloeiden met name voort uit onderbrekingen van de energielevering, facturering en niet-tijdige indiening van contracten, mededeling van lezingen, niet-beschikbaarheid van het klachtenboek en oneerlijke handelspraktijken", wees ERSE.

In de eerste zes maanden van het jaar heeft de regulator 73 klachten ontvangen en 96 burgerlijke overtredingen vastgesteld.

ERSE ontving ook acht deelnames van publieke entiteiten, namelijk de Nationale entiteit voor de energiesector, de Autoriteit voor voedselveiligheid en economische veiligheid (ASAE), het Directoraat-generaal voor energie en geologie (DGEG) en de Regionale autoriteit voor economische activiteiten van de Autonome regio Madeira.

Als gevolg van de transactieprocedures hebben 132 consumenten dit jaar een schadevergoeding ontvangen van in totaal 9.935 euro, waarbij de bedragen individueel varieerden van 20 tot 1.000 euro.

Volgens de regelgevende instantie hebben sinds 2015 709 consumenten een schadevergoeding gekregen, voor een totaalbedrag van 63.140 euro.