Volgens de taskforce die de vaccinatie coördineert, kunnen gebruikers in deze situatie, en die nog niet door de gezondheidsdiensten zijn gecontacteerd, "proactief naar hetzelfde Covid-19 vaccinatiecentrum (CVC) gaan waar zij de eerste dosis hebben genomen" om de tweede dosis te ontvangen.

In juni heeft het directoraat-generaal Gezondheid (DGS) besloten het interval voor de tweede dosis van het vaccin van Astrazeneca te verkorten van 12 tot 8 weken om te zorgen voor een "snellere bescherming" tegen de overdracht van nieuwe "zorgwekkende varianten" van het SARS-CoV-2-virus.

In een verklaring verklaarde de taskforce op 13 juli dat zij "om de veiligheid van iedereen te bespoedigen" deze richtsnoeren van de DGS "versterkt" en eraan herinnerde dat de schema's van de centra voor deze specifieke vaccinatie kunnen worden geraadpleegd op https://covid19.min-saude.pt/antecipacao-das-2a-doses-de-astrazeneca/.

De task force heeft ook aanbevolen dat, als het centrum een groot aantal mensen heeft, wat kan worden gemeten aan de hand van het systeem van virtuele verkeerslichten, de gebruikers ervoor kunnen kiezen zich te laten vaccineren tijdens het weekend, een periode "waarin de wachttijd over het algemeen korter is".