Een bron van het Universitair Ziekenhuis Centrum Lissabon Noord (CHLN), dat het Ziekenhuis Santa Maria beheert, zei dat het rampenplan voor de reactie op Covid-19 patiënten, vanaf 12 juli, 42 bedden beschikbaar heeft op de afdeling en 19 op de ICU.

Met de capaciteit om te anticiperen op de behoeften die tijdens de Covid-19 pandemie worden geregistreerd, heeft het Ziekenhuis van Santa Maria "de uitbreiding van haar respons, op korte termijn, in de afdeling en in de ICU", als zeer waarschijnlijk geduid, erop wijzend dat de uitbreiding in de loop van deze week mogelijk gebeurt.

Tegenover persbureau Lusa verklaarde een bron van het CHLN dat de opening van nog een afdeling met 21 bedden is gepland, die bij de twee reeds beschikbare afdelingen zal komen (elk met een capaciteit van 21 patiënten), waardoor het totale aantal bedden tot 63 zal worden verhoogd.

Wat de reactie op Covid-19 patiënten op de ICU betreft, zal de capaciteit "naar gelang van de behoeften" worden uitgebreid.

Op 12 juli waren in het Santa Maria-ziekenhuis 39 Covid-19-patiënten opgenomen op de afdeling, wat neerkomt op 92,8 procent van de beschikbare capaciteit, en 18 op de ICU, wat overeenkomt met 94,7 procent van de bezettingslimiet, volgens gegevens van het CHLN, waarbij wordt opgemerkt dat "er in de loop van de dag variaties zijn in de bezettingsgraad".

Wat de leeftijd van de opgenomen Covid-19 patiënten betreft, verklaarde de CHLN dat "het gemiddelde 55 jaar is", waarbij werd gepreciseerd dat op de afdeling het gemiddelde 59 jaar is en op de ICU 50 jaar, volgens de gegevens die vorige week werden geregistreerd.

Dezelfde bron benadrukte "de verjonging van de gemiddelde leeftijd van de ziekenhuispatiënten", en voegde eraan toe dat "de meerderheid patiënten zijn die niet zijn gevaccineerd".

Op basis van geaccumuleerde gegevens van de vierde golf van de pandemie, van eind mei tot eind vorige week, gaf een bron van het CHLN aan dat van de patiënten die in het ziekenhuis van Santa Maria waren opgenomen, 66 procent geen vaccin heeft gehad en de overige 33 procent ten minste één dosis vaccin heeft gekregen, waarvan 5 procent een volledige vaccinatie met beide doses heeft gehad, maar binnen twee weken na de inenting.

Foto: Ivendrell

Patiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen met volledige vaccinatie, maar zonder de 14 dagen na de voltooiing van het vaccinatieschema, dat een grotere immuniteit garandeert, zijn "sporadische gevallen" en die kregen gezondheidszorg op de afdeling.