Uit een studie van onderzoekers van de eenheid Toegepaste Biomoleculaire Wetenschappen (UCIBIO) is gebleken dat rauw voedsel dat voor honden wordt verkocht "een belangrijke bron van antibioticaresistente bacteriën is met een potentieel risico voor de volksgezondheid".

In een verklaring onthult UCIBIO op 12 juli dat de studie tot doel had te begrijpen of dierenvoeding "een potentiële bron van verspreiding van antibiotica-resistente bacteriën" was.

In dit verband analyseerden de onderzoekers de aanwezigheid van "Enterococcus" [bacteriën die menselijke infecties kunnen veroorzaken, vaak moeilijk te behandelen] in monsters van hondenvoer dat in supermarkten en dierenwinkels wordt verkocht.

Aangehaald in de verklaring, Ana Freitas, een onderzoeker aan de UCIBIO en de Faculteit Farmacie van de Universiteit van Porto (FFUP), zegt dat "55 monsters van hondenvoer werden opgenomen in de studie (22 nat, acht droog, vier semi-vochtig, zeven traktaties en 14 bevroren rauw) van 25 merken die nationaal en internationaal beschikbaar zijn".

De conclusie van de studie was dat 54 procent van de bestudeerde monsters 'Enterococcus' bevatte en daarvan was 31 procent multiresistent, dat wil zeggen "resistent tegen meer dan drie antibiotica uit verschillende families, waaronder antibiotica die als laatste redmiddel worden beschouwd bij de behandeling van infecties veroorzaakt door verschillende bacteriën".

Bovendien bevatten alle ingevroren monsters van rauw voeder multiresistente Enterococcus, waaronder linezolid, een antibioticum dat als laatste redmiddel wordt gebruikt bij de behandeling van ernstige infecties en door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als "van cruciaal belang" wordt beschouwd.

"Slechts drie van de 41 monsters van niet-rauw voeder bevatten multiresistente 'Enterococcus'," aldus de verklaring.

Genomische sequencing van sommige 'Enterococcus' uit de rauwe monsters voor honden, gepubliceerd in het tijdschrift Emerging Infectious Diseases, onthulde dat "deze vergelijkbaar waren met die van gehospitaliseerde patiënten in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland".

"Sommige van de gevonden multiresistente bacteriën bleken identiek te zijn aan die welke werden aangetroffen bij gehospitaliseerde patiënten in verschillende Europese landen", concludeert hij.

De resultaten van de analyse van de bacteriële gevoeligheid voor antibiotica zijn gepubliceerd in het International Journal of Food Microbiology.

De onderzoekers zijn, op basis van de verkregen resultaten, van mening dat de trend om honden rauw te voeren kan bijdragen aan "de internationale verspreiding van klinisch relevante bacteriën".

Ook Luísa Peixe, hoofd van het UCIBIO-laboratorium en professor aan de FFUP, zegt in de verklaring dat de Europese autoriteiten "de risico's van het verstrekken van rauwe voeding aan huisdieren onder de aandacht moeten brengen" en "de praktijken inzake selectie van ingrediënten en hygiëne bij de vervaardiging van deze producten moeten herzien".

De onderzoekers doen daarom de aanbeveling aan hondenbezitters om "hun handen onmiddellijk na contact met dierlijk voedsel of dierlijk afval met water en zeep te wassen".