In een toespraak vandaag tot Lusa zei de voorzitter van de regionale afdeling van het zuiden en de autonome regio's van de Orde van apothekers (OF), Luís Lourenço, dat de verpleegkundigen "overrompeld" waren toen zij op 30 juni te horen kregen dat de speciale terugbetalingsregeling voor snelle antigeentests (TRAg) voor professioneel gebruik in de openbare apotheek in het leven was geroepen, die de volgende dag van kracht werd. De verordening bepaalt dat de waarde van de overheidsbijdrage voor de uitvoering van de TRAg 100 procent bedraagt, de prijs niet meer dan 10 euro bedraagt, en de uitvoering beperkt is tot vier tests per maand, per gebruiker.

"Apothekers werden verrast omdat ze niet op de hoogte waren van dit voornemen, wat helaas heeft betekend dat er tot op heden enkele beperkingen zijn vanuit het oogpunt van het computersysteem, waarvan we hopen dat ze overwonnen zullen worden, om in staat te zijn deze dienst en de medebetaling ervan door de Nationale Gezondheidsdienst te factureren, zei Luís Lourenço. Gezien hun professionele verantwoordelijkheid, de apothekers probeerde "op een of andere manier" te overwinnen van de "computer barrière" in het systeem gebruikt door apotheken, geleverd door de Shared Services van het ministerie van volksgezondheid, voor het uitvoeren van de test, met een ontwerp om informatie van de gebruiker te verzamelen."Omdat het op dit moment niet mogelijk is om ze te factureren, maar in de overtuiging dat dit in de toekomst wel mogelijk zal zijn, verzamelen ze gegevens van gebruikers die de test al doen", aldus Luís Lourenço.

In dit ontwerp gaat de gebruiker er "op erewoord" van uit dat hij in aanmerking komt voor deelname aan de tests, een situatie die volgens de verantwoordelijke voor het OF niet wenselijk is omdat er "een zeer groot risico" bestaat dat apothekers "per ongeluk een test uitvoeren" bij een onleesbare gebruiker. Ook is er sprake van een hogere bureaucratische en administratieve last, wat het gebruikelijke proces van het uitvoeren van de test "zeer moeilijk" maakt."Voor elke test die in een apotheek wordt uitgevoerd, moet de apotheker ongeveer 15 minuten uittrekken, wat een zeer hoge periode blijkt te zijn, gezien het feit dat apotheken hun functie van het verstrekken van medicatie en het geven van advies over het gebruik ervan blijven uitoefenen, evenals het uitvoeren van biochemische tests", benadrukte Luís Lourenço.

Gezien al deze beperkingen, "de enorme belasting die ze hebben", zonder faciliteit vanuit IT-oogpunt en gezien de onzekerheid over wanneer dit zou kunnen gebeuren, hebben 25 apotheken afgezien van het project, van de 183 apotheken waarvan de Ordem dos Farmacêuticos heeft gemeld dat ze zijn ingeschreven. "Men moet begrijpen wat het dagelijkse leven is van een apotheker in een apotheek, die overstelpt wordt met werk en geen antwoord kan geven. De telefoontjes zijn eindeloos, de loketbenaderingen zijn ook talrijk", legde hij uit.

Hij zei ook dat het OF meldingen heeft van apothekers die ongeveer twee weken hebben gevraagd om zich te registreren bij SINAVE (National Epidemiological Surveillance System) om de resultaten van de tests te registreren, wat verplicht is, maar niet in staat zijn geweest. Luis Lourenço zei dat hij geloofde dat het aantal apotheken "exponentieel zou kunnen toenemen als de registratie bij officiële instanties wordt gedeblokkeerd". Het bureau Lusa nam contact op met het ministerie van Volksgezondheid over deze situatie, maar heeft nog steeds geen antwoord gekregen.