Onder verwijzing naar de studie "Analysis of the Evolution of Fuel Prices in Portugal" concludeert de instantie die toezicht houdt op de brandstofsector dat "tijdens de kritieke maanden van de pandemie de gemiddelde detailhandelsprijzen duidelijk minder snel zijn gedaald dan de referentieprijzen", wat betekent dat "de marges van de detailhandelaars aldus in 2020 de maxima van de onderzochte periode bereikten".

Voor benzine bedroeg de marge van de detailhandel op 23 maart 36,8 cent per liter (cts/l) en voor diesel 29,3 cts/l op 16 maart.

De Apetro - de Portugese vereniging van oliemaatschappijen - schrijft het huidige niveau van de brandstofprijzen, dat hoger is dan in 2008, ook al is de olieprijs lager, toe aan de integratie van biobrandstoffen en de hoge belastingdruk.

"Er wordt veel gespeculeerd over de vraag waarom de prijs van olie en geraffineerde producten ver onder de piekwaarden van 2008 ligt, de verkoopprijzen aan de pomp zijn hoger dan in die periode," aldus Apetro, in een nota die op 14 juli is verstuurd.

De vereniging presenteert in dezelfde nota twee grafieken met de prijzen in de weken 7 juli 2008 en 28 juni 2021, en concludeert dat "de verklaring voor de prijsstijging ligt in de extra kosten voor de verwerking van biobrandstof en met name de belastingdruk" (ISP - belasting op aardolieproducten en BTW - belasting over de toegevoegde waarde).