"Duurzame huisvestingsoplossingen bieden economische voordelen die al na 2 tot 6 jaar zichtbaar worden" - Nuno Fidelis, raadgevend architect

Wetgeving inzake duurzame huisvesting in Portugal

Hoewel de Portugese wetgeving regels heeft vastgesteld voor de aanpassing van gebouwen, die tot doel hebben de kosten van van die aanpassingen tussen 2% en 4% van de totale aankoopwaarde te laten bedragen, heeft dit nog niet geholpen om de koper te sensibiliseren. In de meeste gevallen is het doel van de koper te besparen op de totale kosten, waarbij soms de toekomstige kosten buiten beschouwing worden gelaten.

Wat de duurzame doeltreffendheid betreft, zijn, indien geen duurzame energiebronnen beschikbaar zijn (d.w.z. zonnepanelen, energieaccumulatoren), de meest geschikte methoden waaraan in de bouwfase moet worden gedacht, de integratie van natuurlijke ventilatie en vloerverwarming, die altijd extra kosten met zich meebrengen, naar schatting ongeveer € 42 p/m2.

Sensibilisering van de kopersmarkt voor woningen

Een van de problemen die Nuno Fidelis, een architect die werkzaam is als vastgoedadviseur, naar voren heeft gebracht, lijkt te zijn dat HVAC alleen een geldbesparende oplossing is wanneer wordt gesproken over duurzame energieoplossingen voor woningen. Afgezien van de kosten voor de implementatie ervan in het project (2-4%), wordt het economische voordeel alleen benut als de klant van het gebouw de eindgebruiker is.

Als de investering echter als einddoel de wederverkoop heeft, zal het niet de verkoper zijn die deze winst opstrijkt, die kan worden genoteerd op de korte termijn van 2 tot 6 jaar. De verkoper ziet voordelen in een hogere energiecertificering en wellicht een hogere verkoopeindprijs. Hij zal geen voordeel halen uit de duurzame oplossingen die zijn ingevoerd op het gebied van bijvoorbeeld de maandelijkse factureringsefficiëntie. Zoals in de loop der jaren is vastgesteld, is de consument hier niet gevoelig voor en wordt deze factor niet langer een prioriteit.

Fidelis suggereert dat het probleem niet alleen ligt bij de huidige en toekomstige nieuwbouw, maar in wezen bij woningen die daarvoor zijn gebouwd. Deze situatie verergert in de huizen die in de vorige eeuw werden gebouwd, waar de wanpraktijken ernstig waren en vaak, wanneer men deze projecten wil omzetten, is de investeringsrol het belangrijkst, waarbij eenvoudige oplossingen voor een energetisch efficiënt eindproduct worden genegeerd.

Door de Europese Unie ingevoerde wijzigingen

De voorzitter van de Portugese vereniging van vastgoedmakelaars en -ondernemingen(APEMIP) bevestigt dat de vastgoedmarkt nog niet veel belang heeft gehecht aan duurzaam wonen en dat dit lijkt te worden beschouwd als een nieuwe kwestie, waarvan de kopende consument het belang nog niet heeft ingezien. Deze versterking is noch van de onroerendgoedmarkt, noch van de Portugese regering gekomen.

Men zou kunnen zeggen dat de echte veranderingen helemaal naar boven in de piramide moeten komen, van de Europese Unie en dan doorsijpelen naar de regeringsvertegenwoordigers. Er zouden door de EU fondsen kunnen worden herbestemd die specifiek bestemd zijn voor het bouwen aan een duurzame woningbouwtoekomst. Fondsen die voldoen aan strenge criteria, die verder gaan dan het opnemen van vloerverwarming en natuurlijke ventilatie.

Als we zouden uitgaan van de aanpassing en verdere integratie van elektrische auto's op onze snelwegen en straten, kwamen de eerste stimulansen van de EU en werden ze vervolgens verder gecontroleerd door elke afzonderlijke Europese regering. Dezelfde aanpak zou in deze sector kunnen worden gevolgd. Misschien kunnen in de toekomst voorstellen worden gedaan voor het verlagen van de jaarlijkse onroerendgoedbelasting of de belasting op verkooptransacties voor duurzame huisvestingsoplossingen, of kunnen zelfs "nul-energie"-uitstotende projecten prioriteit krijgen.