De politieactie, die de naam "Operatie Iberische tabak" kreeg, vond plaats tussen 7 en 12 juli en resulteerde in de "arrestatie van 16 mannen en een vrouw, tussen 44 en 65 jaar oud", waarvan 12 Spanjaarden en vijf Portugezen. De arrestaties vonden plaats in de Portugese steden Braga, Guimarães, Porto, Lissabon en Setúbal en in de Spaanse stad Sevilla, aldus de commandant van het fiscale actie-detachement van Lissabon van de Nationale Republikeinse Garde (GNR), kapitein Helder Fernandes.

Tijdens het onderzoek, dat al ongeveer een jaar aan de gang is, waren al vijf andere personen gearresteerd, waaronder één Portugees onderdaan en vier Spanjaarden, wat het totaal op 23 arrestanten brengt, omdat zij rechtstreeks betrokken waren bij de uitoefening van de illegale activiteiten waarnaar een onderzoek loopt, aldus de commandant van de GNR.

De operatie werd de afgelopen dagen op nationaal en Spaans grondgebied uitgevoerd door de fiscale actie-eenheid van de GNR (UAF), via het fiscale actie-detachement in Lissabon en onder leiding van de afdeling onderzoek en strafrechtelijke actie (DIAP) in Almada, in samenwerking met het nationale korps van de Spaanse politie, de Spaanse belastingdienst en met operationele steun van EUROPOL.

Het politieonderzoek begon ongeveer een jaar geleden en het was mogelijk informatie te verzamelen over de modus operandi van de groep en "een omvangrijk georganiseerd netwerk met een internationale dimensie te ontmantelen, met de identificatie van de betrokken Portugese en Spaanse verdachten, dat zich toelegde op de illegale verkoop van sigaretten en andere tabaksproducten in Portugal en Spanje, zonder de aan de respectieve staten verschuldigde belastingen te betalen, zoals accijnzen en BTW", aldus de GNR in een verklaring.

Volgens de veiligheidsdienst had de operatie tot doel een einde te maken aan de logistieke bases voor de opslag, behandeling, verpakking en distributie van sigaretten en andere tabaksproducten, alsook "een einde te maken aan de aan de gang zijnde criminele activiteit, die de economische belangen van beide landen met ongeveer vier miljoen euro zou hebben geschaad".

In dit verband heeft de politie 70 huiszoekingen verricht op het nationale grondgebied en 12 in Spanje, waarvan 32 woningzoekingen en 50 niet-woningzoekingen, met inbegrip van opslagplaatsen, garages en voertuigen.

Onder het in beslag genomen materiaal bevonden zich ongeveer 454.000 geproduceerde sigaretten; ongeveer acht ton tabaksbladeren en tabak van fijne snede (genoeg voor de productie van ongeveer acht miljoen sigaretten); diverse machines voor het drogen, pletten en verpakken van tabaksproducten; diverse grondstoffen die bij de illegale productie worden gebruikt, zoals sigarettenkokers, verpakkingskartons en zakken/doosjes voor het verpakken van tabak; en zeven vuurwapens.

Ook werden 116.000 euro in contanten, 100.000 euro op bankrekeningen, 24 lichte voertuigen en diverse computerapparatuur in beslag genomen", aldus de GNR. De GNR voegde daaraan toe dat in de loop van het onderzoek in totaal 1.825.120 sigaretten en 11 ton andere tabaksproducten (tabaksbladeren en gemalen tabak) in beslag werden genomen.

Wat de internationale justitiële samenwerking betreft, is volgens de GNR bij de operatie een beroep gedaan op de tussenkomst van EUROJUST om de procedurele stappen te versnellen.

Naast de in totaal 23 arrestanten werden ook 17 verdachten met de Portugese nationaliteit "beschuldigd van het plegen van feiten die kunnen leiden tot het misdrijf van smokkel, het frauduleus binnenbrengen van gekwalificeerd verbruik, gekwalificeerde belastingfraude, het witwassen van geld en het in ontvangst nemen van goederen die zijn onderworpen aan een douanemisdrijf", aldus deze veiligheidsdienst.

Alle gedetineerden van Portugese nationaliteit, die voor het eerste gerechtelijk verhoor bij de rechtbank van Almada werden voorgeleid, werden onderworpen aan de dwangmaatregelen van "de verplichting zich wekelijks te melden op het politiebureau in het gebied waar zij wonen, alsmede het verbod contact op te nemen met de andere verdachten", aldus informatie van het GNR.

De Spaanse gedetineerden vallen onder de jurisdictie van de Spaanse autoriteiten, en vooralsnog is niet bekend welke dwangmaatregelen zijn toegepast.

Ongeveer 160 personeelsleden van de UAF, de interventie-eenheid (UI) en de territoriale commando's van Setúbal, Lissabon, Porto, Braga en Viana do Castelo werden gemobiliseerd in het kader van de Iberische Tabaksoperatie.