In een verklaring die aan het Portugese persagentschap Lusa werd toegezonden, verklaarde het bedrijf, dat gevestigd is in Cantanhede, in het district Coimbra, dat bij de niet-klinische proeven als diermodel transgene k18-hACE2-muizen werden gebruikt, die, wanneer zij met het coronavirus besmet raken, een ziekte ontwikkelen die vergelijkbaar is met die bij de mens.

Geciteerd in het document verklaart de medeoprichter en wetenschappelijk directeur van Immunethep dat "door deze niet-klinische proeven en het waargenomen overlevingspercentage van 100 procent, het mogelijk was de doeltreffendheid van het vaccin bij dodelijke SARS-CoV-2-infecties te bevestigen".
De Portugese biotech, gevestigd in Cantanhede, Portugal, voerde reeds verscheidene maanden preklinische proeven uit met zijn SIlba-vaccin (SARS-CoV-2 Inactivated for Lung B and T cell Activation).

"Na infectie met een dodelijk inoculum van het virus stelden we vast dat, in vergelijking met controlemuizen (die niet overleefden), de met het SIlba-vaccin gevaccineerde dieren een overlevingspercentage van 100 procent hadden, waarneembaar al in de eerste week na infectie, bovendien vertoonden ze geen bijwerkingen na vaccinatie," zo luidt de notitie.

Immunethep heeft zich sinds de oprichting in 2014 toegelegd op de ontwikkeling van immunotherapieën, voornamelijk tegen multidrug-resistente bacteriële infecties, en heeft momenteel 10 medewerkers.

"De voltooiing van dit project in Portugal maakt het mogelijk om op wereldwijde schaal unieke vaardigheden op te bouwen in de ontwikkeling van vaccins en andere biologische producten", concludeert medeoprichter en CEO van Immunethep, Bruno Santos.

Santos onderstreept ook dat de snelle steun van overheidsinstanties "essentieel is voor ons om de klinische tests van het vaccin voort te zetten, op tijd om bij te dragen aan de oplossing van de Covid-19 pandemie".