In een verklaring kondigde de Regionale Wijncommissie van Alentejo (CVRA) de deelname aan van haar PSVA, de eerste van het land, aan het internationale initiatief "4 Pour 1000", dat "private en publieke entiteiten" samenbrengt, van "regeringen en non-profitorganisaties tot centra van onderzoek en bedrijven".

Het doel van dit project, gelanceerd door Frankrijk in 2015, is de strijd om zich aan te passen aan de klimaatverandering "door middel van de verkenning van de rol van landbouwgronden bij het vastleggen van kooldioxide (CO2) in de atmosfeer, evenals een garantie van voedselzekerheid".

CVRA benadrukte dat deze internationale groep "van mening is dat een jaarlijkse toename van de koolstof die in de bodem aanwezig is, de concentratie van CO2 in de atmosfeer, die exponentieel is toegenomen door menselijke activiteiten, aanzienlijk zou verminderen".

"Deze overtuiging sluit aan bij het werk dat de PSVA heeft ontwikkeld door de bevordering van goed bodembeheer, met de stimulans om samen met producenten uit de Alentejo maatregelen uit te voeren, zoals vergroening, compostering of het behoud en herstel van de biodiversiteit".

De toetreding tot dit internationale initiatief is daarom "een natuurlijke stap in de richting die de PSVA wil inslaan", benadrukte de coördinator van het Alentejo Wine Sustainability Program, João Barroso.

"De waarden en het doel van het initiatief komen overeen met alles waar wij voor staan, namelijk dat de landbouw, en de wijnbouw in het bijzonder, geen deel uitmaakt van het probleem, maar van de oplossing van de klimaatverandering", zo betoogde hij, waarbij hij opmerkte dat toetreding tot de groep het ook mogelijk zal maken "om zelfs beste praktijken te delen met en van de leden" van de PSVA.

Dit duurzaamheidsprogramma in het kader van de CVRA zet zich in voor de bevordering van duurzamere praktijken op milieu-, sociaal en economisch niveau in de wijngaarden en wijnmakerijen van de Alentejo.

Het "4 Pour 1000"-initiatief, dat in het leven is geroepen door het Franse ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening, heeft de steun van het Duitse federale ministerie van Voedselvoorziening en Landbouw en het federale ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening (BLE), alsmede van het Spaanse ministerie van Landbouw.