Voor de jury, voorgezeten door Maria Judite Fonseca, is bewezen dat het hoofd van de gevangenisofficieren José Coelho "als drugskoerier fungeerde voor de verdachten Joel Rodrigues, Mário Barros en José oliveira, die zich op autonome wijze" bezighielden met de verkoop van cocaïne, hasjiesj, heroïne, mobiele telefoons en andere illegale goederen binnen de gevangenis van Paços de Ferreira, in het district van Porto.

Voor het binnenbrengen van "kilo's" verdovende middelen en illegale goederen in de gevangenis ontving het voormalige hoofd van de gevangenisofficieren, 62 jaar oud en in preventieve hechtenis in de gevangenis van Évora, geldbedragen van deze verdachten, die niet konden worden vastgesteld.

In de gevangenis van Paços de Ferreira (EPPF) hadden de hoofdverdachten vervolgens de "medewerking en hulp" van andere gedetineerden, die ook beschuldigd werden, bij de verkoop van verdovende middelen en illegale goederen aan andere gedetineerden.

José Coelho werd veroordeeld tot één gevangenisstraf van 13 jaar en zes maanden (de hoogste straf) voor drugshandel en voor drie gevallen van corruptie, Joel Rodrigues werd veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. De rechtbank gaf 10 jaar gevangenisstraf aan Mário Barros en de beschuldigde José Oliveira werd door de jury veroordeeld tot één enkele straf van 7 jaar en zes maanden, terwijl Diamantino Oliveira werd veroordeeld tot de laagste straf van 6 jaar en drie maanden.

Van de overige 15 verdachten in dit criminele netwerk werden er acht veroordeeld tot voorwaardelijke straffen, werd één van de verdachten veroordeeld tot een geldboete en werden zes van de verdachten vrijgesproken.

In de "unanieme" beraadslaging, van bijna 600 bladzijden, was de jury bijzonder kritisch over het optreden van de toenmalige gevangenbewaarder.

Het feit dat hij een werknemer van het gevangeniswezen was, dat hij misdrijven pleegde op de werkplek en tijdens de uitoefening van zijn functie, en dat hij "de hooggekwalificeerde drugskoerier" was voor elk van de drie hoofdverdachten, diende als verzwarende omstandigheid bij het bepalen van de straf voor de voormalige baas Coelho.