"Er werden voorstellen ingediend voor 97 gebieden van dit type - AIGP - en 47 toonden voorwaarden om verder te gaan, die 94.243 hectare en 26 gemeenten bestrijken", verklaarde de minister van Milieu en Klimaatactie, João Matos Fernandes

De contracten voor de oprichting van de 47 AIGP werden maandag ondertekend, tijdens een ceremonie in Pampilhosa da Serra, district Coimbra. "Er werden 33 van deze gebieden ingediend door lokale autoriteiten en 14 door organisaties van land- of bosbouwproducenten", liet hij weten. João Matos Fernandes benadrukte de noodzaak om als team op te treden en herinnerde aan het programma voor landschapsomvorming als "een fundamenteel instrument voor een geïntegreerde en gestructureerde interventie in bosgebieden met een specifieke brandgevoeligheid".

Minister João Matos Fernandes, die door PSD-afgevaardigde João Moura beschuldigd werd van "ideologisch radicalisme" tegen eucalyptus, verdedigde dat "het productiebos niet synoniem is met eucalyptus" en zei dat het beleid van de sociaal-democraten toen zij in de regering zaten, bestond uit "eucalyptus planten van Melgaço tot Vila Real de Santo António, zonder de Berlengas te vergeten". "Ik heb nog nooit iemand de massale aanplant van eucalyptus in monocultuur horen verdedigen, zonder enige onderbreking, waardoor in feite een weide voor bosbranden in een mediterraan klimaat wordt gecreëerd, zoals uw Excellentie nu heeft gedaan", wees de regeringsambtenaar, die de interventie van de PSD-afgevaardigde "absoluut opruiend" achtte. "Niemand zal ooit in Portugal [dit voorstel] inwilligen, zelfs niet wanneer de heren [PSD] op de dag van vandaag weer de regering vormen", voegde hij eraan toe.

Gevraagd door PS afgevaardigde Ana Passos over het Programma voor Reorganisatie en Landschapsbeheer van de Serras de Monchique en Silves, zei João Matos Fernandes: "Silves heeft drie aanvragen ingediend bij de AGIP, Monchique nul, geen. Dit is een feit, ik zeg het niet goed, en ik zeg het ook niet slecht. Er waren er die wisten te profiteren van de uitstekende gelegenheid die werd gecreëerd en er waren er die dat niet deden".

Over de mogelijkheid om eventuele steun in het bosgebied op gang te brengen als gevolg van de brand die zich afgelopen weekend in Monchique heeft voorgedaan, deelde de minister van Milieu mee dat reeds met de gemeente wordt gezocht naar een manier om woestijnvorming tegen te gaan, door middel van de 10 miljoen euro die in REACT beschikbaar is, "voor het geval van verbrand hout dat niet is gekapt, is het mogelijk de bestaande aanplantingen te vervangen, uiteraard door het kappen van het verbrande hout dat daar nog aanwezig is". In het kader van het herstel- en veerkrachtplan (PRR) is voor het bos in totaal 615 miljoen euro uitgetrokken, met als belangrijkste maatregelen, tot 2025, de oprichting van 60 AIGP, ter waarde van drie miljoen euro elk, en de uitvoering van de respectieve 60 geïntegreerde landschapsbeheeroperaties, met een investering van ongeveer 220 miljoen euro.