Portugal en Luxemburg richten fonds op ter ondersteuning van films en audiovisuele werken

De oprichting van dit fonds, waarvoor sinds 12 juli aanvragen kunnen worden ingediend, heeft tot doel "coproducties aan te moedigen tussen producenten uit beide landen", die "dezelfde visie delen op het creëren en verspreiden van Europese films en audiovisuele werken", zo luidt het protocol.


Dit "nieuwe samenwerkingsinstrument" krijgt een proefperiode tussen 2021 en 2022, met "mogelijke verlenging in 2023", met deelname van de ICA en het Filmfonds Luxemburg, die elk 100.000 euro bijdragen.


In Portugal en Luxemburg gevestigde onafhankelijke producenten kunnen bij het fonds een aanvraag indienen voor de coproductie van een speelfilm of een fictie- of animatieserie, met "culturele inhoud die het publiek in beide landen kan interesseren".


Elk project zal maximaal 50.000 euro ontvangen.


"De twee landen zijn met elkaar verbonden door bijzonder intense samenwerkings- en vriendschapsbanden, ook door de talrijke Portugeestalige gemeenschappen of gemeenschappen van Portugese afkomst die al tientallen jaren in Luxemburg gevestigd zijn", onderstrepen de twee instellingen in het protocol.


Het document dat dit Luso-Luxemburgse fonds opricht, werd vorige week tijdens het filmfestival van Cannes, in Frankrijk, ondertekend door de hoofden van de twee instituten.
De financiële steunkalender van ICA voor dit jaar omvat ook een steunprogramma voor coproducties tussen Portugal en Frankrijk, met een totale toewijzing van 300.000 euro, dat zich momenteel in de fase van aanvraaganalyse bevindt.