In een verklaring zei de AMN dat "na ontvangst van informatie van het Portugese Milieuagentschap, om zwemmen tijdelijk af te raden, de havenmeester van Vila do Conde instructies heeft gegeven om de rode vlag op het strand te hijsen, waardoor het strand voor zwemmers wordt gesloten.

De analyse die bepalend was voor de maatregel werd op maandag 20 juli uitgevoerd, en het zwemverbod zal van kracht blijven totdat uit de resultaten van een analyse van de waterkwaliteit blijkt dat de microbiologische waarden weer binnen de referentieparameters komen te liggen.

De maatregel is overeengekomen tussen de havenmeester van Vila do Conde, het Portugese Milieuagentschap en het gemeentebestuur van Vila do Conde.