Op zaterdag (24 juli) is een groep camperrijders van plan om in Lissabon te demonstreren tegen het verbod op overnachtingen voor campers buiten de toegestane plaatsen en tegen de recente wetswijzigingen die door het parlement zijn goedgekeurd, waaronder het verbod op parkeren in beschermde gebieden.

In een interview met het agentschap Lusa verklaarde Elisabete Desidério, bestuurslid van Grupo Viver en een van de initiatiefnemers van de demonstratie in Lissabon, dat het protest zal doorgaan omdat zij van mening is dat de door de parlementaire commissie Economie, Innovatie, Openbare Werken en Huisvesting goedgekeurde wetswijzigingen de huidige regeling voor het parkeren van campers in de wegcode, namelijk de artikelen 48 en 50-A, verslechteren.

Een nog slechtere wet

"Het is nog erger dan wat nu al de wet is, nu mogen we niet alleen niet overnachten, we mogen zelfs niet parkeren in bepaalde gebieden", zei Elisabete Desidério, in verwijzing naar de invoering van een reeks amendementen op artikel 48 betreffende stoppen en parkeren, voorgesteld door PSD, namelijk dat "het parkeren van campers en dergelijke is verboden in de gebieden van het Natura 2000-netwerk, gebieden met een beschermd landschap en gebieden die vallen onder de plannen voor kustplanning, buiten de toegestane plaatsen".

Voor bestuurders van campers "verandert de toevoeging van deze nieuwe norm alles" en "is zeer ernstig", want het gaat om het parkeren van het voertuig.

"Dit betekent dat we nooit naar Serra da Estrela kunnen gaan, nooit Gerês kunnen bezoeken, nooit met een camper naar een strand kunnen gaan", aldus de directeur van Grupo Viver.

"Ze hebben een parkeerverbod voor camperbestuurders ingesteld. Alleen de bestuurder van de camper. Dus de automobilist kan al deze plaatsen bezoeken. Dit is duidelijk ongrondwettelijk en discriminerend", zei Elisabete Desidério.

Zolang er in de beschermde gebieden geen geautoriseerde plaatsen zijn voor het parkeren van campers, "kan de camperrijder niet naar het strand, want de hele kust is beschermd door het Kustplan of door het Natura 2000 Netwerk".
"In plaats van de wet te verbeteren, hebben ze het nog erger gemaakt, want deze verandering is ondenkbaar", versterkte de woordvoerster van het protest, eraan toevoegend dat, als het verbod alleen van toepassing is op overnachtingen en niet op parkeren, de organisatie overweegt de demonstratie te annuleren.

Gepromoot op Facebook, de demonstratie "Voor de wijziging van artikel 50-A, Recht om te blijven wanneer goed geparkeerd" was eerder gepland voor 26 juni, maar werd uitgesteld tot zaterdag 24 juli, om 12 uur. Het protest zal onder meer bestaan uit een "go slow" van campers die tussen het Parque das Nações en de Assemblée de la République, in Lissabon, rijden. Momenteel hebben ongeveer 800 mensen belangstelling om zich bij het protest aan te sluiten.

Wetswijzigingen

Op maandag 19 juli keurden afgevaardigden amendementen goed over het parkeren van campers, waarbij besloten werd dat buiten beschermde gebieden overnachten is toegestaan "voor een periode van maximaal 48 uur in dezelfde gemeente" en waarbij werd voorgesteld een registratieplatform op te richten.

Bij de behandeling in de parlementaire commissie Economie, Innovatie, Openbare Werken en Huisvesting is gestemd over de vier wetsvoorstellen PCP, PEV, BE en PSD en de respectieve wijzigingsvoorstellen, waaronder PS en PAN, betreffende het parkeer- en stallingregime voor geregistreerde kampeerauto's in de Wegcode, namelijk de artikelen 48 en 50-A; alleen de initiatieven van de sociaal-democraten en de socialisten zijn goedgekeurd.

Deze preliminaire stemmingen moeten nog worden gepland voor de definitieve algemene stemming in de plenaire vergadering, die (bij het ter perse gaan) naar verwachting later deze week zal plaatsvinden.

Op voorstel van de PSD, mogelijk gemaakt door de stemmen vóór van de indienende partij en PS, tegen PCP en PAN en onthouding van BE en PEV, "zijn het overnachten en parkeren van campers of soortgelijke voertuigen verboden in gebieden van het Natura 2000-netwerk, beschermde gebieden en gebieden die onder de kustontwikkelingsplannen vallen, behalve op plaatsen die uitdrukkelijk voor dit doel zijn toegestaan".

"Op de rest van het grondgebied, en bij gebrek aan gemeentelijke regelgeving voor de activiteit, zijn campers die zijn goedgekeurd door het IMT - Instituut voor Mobiliteit en Vervoer voor een periode van maximaal 48 uur in dezelfde gemeente toegestaan, behalve op plaatsen die uitdrukkelijk voor dat doel zijn toegestaan en waarvoor geen beperking geldt voor overnachtingen", luidt het initiatief van de sociaal-democraten.

De wetswijzigingen moeten van kracht worden "op de dag volgende op die van hun bekendmaking" in het Diário da República, zoals goedgekeurd door de afgevaardigden.

De regeling inzake parkeren en overnachten voor campers die in de De wegcode is sinds januari van kracht en wordt aangevochten door de vertegenwoordigers van de camperrijders, namelijk voor het verbod op overnachten voor campers buiten de toegestane plaatsen.