"In de context van de Covid-19 pandemie noteerde de markt voor consumentenkrediet in 2020 een aanzienlijke daling van het aantal leningen en van het verleende kredietbedrag, waardoor de groeitrend die sinds 2013 aan de gang was, werd onderbroken", aldus het Retail Banking Markets Monitoring Report 2020.

Er werd gemiddeld 490,3 miljoen euro per maand verstrekt, "wat vergelijkbaar is met een gemiddelde van 632,8 miljoen euro in 2019", waarbij het bedrag aan verstrekt krediet vergelijkbaar was met 2016.

"Het gemiddelde aantal leningen per maand daalde ook (van 133.264 in 2019 tot 101.419 contracten in 2020)," aldus de Bank van Portugal.

Per type krediet daalde het bedrag "met 30,2 procent in persoonlijke leningen, 15,1 procent in autoleningen en 18,4 procent in 'revolving' [doorlopende] leningen".

"De helft van het bedrag werd verstrekt via kredietbemiddelaars, waarbij het overwicht van deze entiteiten op de markt is toegenomen ten opzichte van 2019," aldus de Bank van Portugal.

De kredietkosten "daalden licht, gemeten aan de hand van het gemiddelde JKP [jaarlijks kostenpercentage] in het vierde kwartaal, dat 0,1 procentpunt lager was dan een jaar eerder".

"Deze daling weerspiegelde dalingen in de kosten van 'revolving' [doorlopend] en autoleningen, gedeeltelijk tenietgedaan door de stijging van het gemiddelde JKP op persoonlijke leningen," legt de centrale bank uit.