De minister van Milieu en Klimaatactie, João Matos Fernandes, zei: "Zeven miljoen euro zal worden uitgetrokken voor de bouw en verbetering van officiële inzamelingscentra en accommodatie voor verenigingen", en hij voegde eraan toe dat ongeveer 2,4 miljoen euro is uitgetrokken voor veterinaire diensten voor dieren die leven bij gezinnen in nood, en ongeveer 1,2 miljoen euro zal worden gebruikt voor bewustmakingsacties en de sterilisatie van huisdieren via gemeenten en verenigingen.

Naast deze investeringen is ook 100.000 euro uitgetrokken voor een elektronische registratiecampagne voor huisdieren, aldus de minister.

Volgens de minister van Milieu zullen de berichten over de officiële inzamelingscentra, de steun voor verenigingen en ook voor dierenklinieken volgende vrijdag worden gepubliceerd "en dit jaar zullen, in tegenstelling tot de vorige jaren, ook gezamenlijke aanvragen worden aanvaard".

In dit verband zullen ook aanvragen voor dierenwelzijnsprogramma's en buitengewone maatregelen ter bestrijding van de gevolgen van de pandemie worden aanvaard, alsmede, "voor het eerst, aanvragen voor de oprichting van voorzieningen ter verbetering van het welzijn van gehuisveste dieren in officiële verzamelcentra of voorzieningen van verenigingen".

De regeringsfunctionaris benadrukte de noodzaak om dieren te beschermen tegen wreedheid, het in de steek laten en mishandeling, en zei dat "op nationaal niveau de wetgeving inzake dierenwelzijn aan belang heeft gewonnen", in aanmerking nemend dat "dit vooral is gebeurd door de toepassing van de Europese Overeenkomst inzake de bescherming van gezelschapsdieren en de omzetting van richtlijnen van de Europese Unie".

"Maar er zijn nationale antwoorden nodig om aan de huidige eisen van de Portugese samenleving te voldoen. Wij zijn niet onverschillig voor trieste incidenten die ons tot actie aanzetten. En we kunnen niet toestaan dat ze zich herhalen", verklaarde João Matos Fernandes.

Het identificatiesysteem voor gezelschapsdieren telt momenteel "ongeveer 2,75 miljoen records", wat betekent dat "meer dan de helft van de Portugese gezinnen dieren heeft, die vaak de enige bron van gezelschap en genegenheid zijn, vooral voor ouderen en mensen in een situatie van sociale uitsluiting", aldus de minister.

"Het is in deze context, van groei in het universum van gezelschapsdieren en ontoereikende reacties, dat een nieuw actiekader wordt ingesteld. Waarom? Om de kwalitatieve verbetering van het overheidsbeleid inzake dierenwelzijn te onderbouwen, doeltreffender en in overeenstemming met de beste internationale praktijken en gebaseerd op instanties die daartoe naar behoren zijn opgeleid", legde de regeringsambtenaar uit.

Volgens het hoofd van de milieuportefeuille is de paradigmaverschuiving gebaseerd op vijf fundamentele pijlers, namelijk identificatie, sterilisatie, adoptie, educatie en participatie, die zijn vastgelegd in de onlangs goedgekeurde diploma's over het welzijn van huisdieren.