Volgens het Instituut voor werkgelegenheid en beroepsopleiding (IEFP) waren eind juni 377.872 werklozen ingeschreven bij de diensten voor arbeidsbemiddeling van het vasteland en de autonome regio's, een aantal dat 66,9 procent vertegenwoordigt van een totaal van 564.442 sollicitaties.

Het totale aantal geregistreerde werklozen in het land was lager dan in dezelfde maand van 2020 (met 28.793 werklozen minder, wat neerkomt op een daling van 7,1 procent) en ook lager dan de voorgaande maand (met 24.311 werklozen, een daling van 6 procent).

Volgens het IEFP heeft de groep van degenen die minder dan een jaar zijn ingeschreven bijgedragen aan de daling van de geregistreerde werkloosheid, vergeleken met dezelfde maand van 2020 (-71.138) en, in de tegenovergestelde richting, werd de grootste stijging van de werkloosheid bijgedragen door degenen die een jaar of langer ingeschreven zijn gebleven (met 42.345).

Op regionaal niveau is de geregistreerde werkloosheid in juni alleen in de regio Madeira (5,5%) gestegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

De overige regio's lieten negatieve schommelingen zien, waarbij de Algarve de sterkste daling liet zien (-23,4 procent).

In een toelichting op de door het IEFP bekendgemaakte cijfers wijst het ministerie van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid (MTSSS) erop dat dit de eerste maand in meer dan een jaar is waarin de werkloosheid onder de grens van 400.000 ligt.

MTSSS wijst er ook op dat de sector accommodatie, restaurants en dergelijke de grootste daling van de werkloosheid te zien heeft gegeven, met 7.638 minder mensen dan in mei.