De maatregel is vervat in een besluit dat op 23 juli in het Diário da República is gepubliceerd en op 24 juli van kracht wordt.

"De exploitatie van casino's of soortgelijke instellingen in risicogemeenten en gemeenten met een zeer hoog risico is toegestaan" indien zij zich houden aan "de richtsnoeren en instructies die voor deze activiteiten zijn vastgesteld door het Directoraat-generaal Gezondheid (DGS)" en aan "de andere algemene voorwaarden die zijn opgenomen in Resolutie nr. 74-A/2021 van de Ministerraad van 9 juni, in de huidige bewoordingen", wordt verwezen naar een diploma dat is ondertekend door de minister van Economie, Pedro Siza Vieira.

In de toelichting wordt gesteld dat dit besluit voortvloeit uit de constatering dat deze inrichtingen "hebben aangetoond dat zij in staat zijn de regels en de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen strikt na te leven".

Het wetsvoorstel bepaalt dat deze speelinrichtingen alleen toegankelijk zijn voor klanten die beschikken over een digitaal certificaat Covid-19 of die een negatieve testuitslag hebben.

De werknemers van deze kansspelinrichtingen, alsook de dienstverleners die hun werking mogelijk maken, zijn vrijgesteld van de verplichting om over een digitaal certificaat of een negatieve test te beschikken.

Volgens de regels die de grenzen bepalen voor de indeling van een gemeente als een gemeente met een hoog of zeer hoog risico van overdracht, zijn er nu 116 in deze situatie, volgens de lijst die deze donderdag door de Raad en de ministers is bijgewerkt.