De gegevens zijn opgenomen in een verslag van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO), de interne wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie, over eenzaamheid en sociaal isolement in de lidstaten, waaruit blijkt dat "een op de vier EU-burgers heeft aangegeven zich tijdens de eerste maanden van de pandemie alleen te hebben gevoeld", kondigde de entiteit aan.

Op basis van enquêtes die tussen april vorig jaar en maart dit jaar zijn uitgevoerd door de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, bij in totaal meer dan 180.000 mensen ouder dan 18 jaar, concludeert de communautaire uitvoerende macht dat "de gevoelens van eenzaamheid in alle leeftijdsgroepen in de eerste maanden van de pandemie zijn verdubbeld".

Bovendien "was er een verviervoudiging van eenzaamheid onder jongeren van 18-35 jaar in vergelijking met 2016", voegt de Europese Commissie in het persbericht toe.

Tegelijkertijd "verdubbelde ook de media-aandacht in de hele EU voor het fenomeen eenzaamheid tijdens de pandemie, waarbij de bekendheid met de kwestie sterk varieerde tussen de lidstaten", met name in landen als Italië, Spanje, Portugal, Frankrijk, Duitsland en Zweden.

In het verslag, dat door Lusa is ingezien, merkt de CCI van de Europese Commissie op dat "eenzaamheid met meer dan 15 procentpunten is toegenomen in Bulgarije, Estland, Frankrijk, Duitsland, Polen, Portugal en Zweden".

Meer specifiek steeg het percentage respondenten in Portugal dat zei zich meer dan de helft van de tijd alleen te voelen in de twee weken voorafgaand aan het interview van 6,6 procent in 2016 (pre-pandemisch niveau) tot 21,9 procent in 2020 (tijdens de pandemie).

Met een verschil van 15,3 procentpunten was Portugal het zesde land in de EU met de hoogste stijging, alleen achter Zweden (19,5 procent), Frankrijk (17,8 procent), Polen (16,5 procent), Bulgarije (15,8 procent) en Duitsland (15,7 procent).

"België, Kroatië, Tsjechië, Griekenland, Hongarije, Roemenië en Spanje registreerden daarentegen een toename in eenzaamheid van minder dan 10 procentpunten gedurende dezelfde periode", voegt het GCO van de Europese Commissie toe in het document.

Aangezien jongeren een van de meest getroffen bevolkingsgroepen zijn, bestempelt de Europese Commissaris voor Jeugdzaken, Mariya Gabriel, dit als een "uitdaging die deze bevolkingsgroep in toenemende mate treft".


Author
TPN/Lusa