"We zullen ongeveer 470.000 vaccins van AstraZeneca verliezen omdat ze niet langer zinvol zijn in ons plan, maar er wordt een inspanning geleverd - hetzij door Infarmed, hetzij door het ministerie van Volksgezondheid - om vaccins van Europese partners te verkrijgen en deze inspanning kan ongeveer een miljoen vaccins opleveren, wat zeer belangrijk is voor de versnelling van het vaccinatieproces", verklaarde Henrique Gouveia e Melo.

"In juli hadden we een grotere beschikbaarheid van vaccins, in augustus zouden we minder beschikbaarheid hebben, ware het niet dat het ministerie van Volksgezondheid en Infarmed met succes onderhandelingen voert om van Europese partners vaccins van Janssen en Pfizer te krijgen om het proces te versterken", voegde hij eraan toe.

Gouveia e Melo zei dat de aanvankelijke verwachting was dat in het laatste kwartaal van 2021 8,5 miljoen vaccins zouden worden ontvangen, maar dat waarschijnlijk slechts 5,2 miljoen vaccins in het land zullen aankomen.

Wat de voortgang van het vaccinatieproces betreft, benadrukte de coördinator van de taskforce nogmaals dat hij verwachtte rond 8 augustus 70 procent van de eerste doses te hebben toegediend.

Henrique Gouveia e Melo schetste ook een beeld van het vaccinatieproces per leeftijdsgroep, waarbij hij samenvatte dat "de leeftijdsgroepen boven de 60 vrijwel volledig beschermd zijn"; in de leeftijdsgroep van 50 jaar moet nog 4 procent van het vaccinatieschema worden voltooid en in de leeftijdsgroep van 40 jaar is dit percentage van ontbrekende vaccinatiedekking 10 procent.

"We zijn ook zeer ver gevorderd in de leeftijdsgroep van 30 jaar, sterk gevorderd in de leeftijdsgroep van 20 jaar en nu aan het plannen voor de lagere leeftijdsgroep", aldus de coördinator van de task force.