"Covid heeft een impact gehad op de mensenhandel", zegt Manuel Albano, vice-voorzitter van de Commissie voor burgerschap en gendergelijkheid, terwijl hij opmerkt dat de pandemie een impact "op alles" heeft gehad.

De deskundige - die op 27 juli een van de sprekers was op het forum "Mensenhandel tijdens een pandemie", georganiseerd door de Assemblee van de Republiek - benadrukt dat "het nog te vroeg is om de echte impact te kunnen inschatten".

Uit de reeds verrichte studies kan echter worden geconcludeerd dat seksuele uitbuiting zich heeft verplaatst naar de online-ruimte, waardoor cybercriminaliteit een grotere rol gaat spelen, zo benadrukte hij.

Toch heeft de pandemie geen impact gehad op de structuren die bijstand verlenen aan de slachtoffers, die "hun activiteit niet hebben stopgezet", aldus genoteerd in de nationale gegevens voor mensenhandel, en benadrukte daarbij het grote werk van de multidisciplinaire teams.

"We hebben geprobeerd om deze gevolgen te beperken" en de respons "bleef in volle werking", benadrukte hij, eraan herinnerend dat dit gebied een van de uitzonderingen op de noodtoestand was.

Marta Pereira, coördinator van het Centrum voor opvang en bescherming van slachtoffers van mensenhandel van de Vereniging voor Gezinsplanning, staat aan de spits van het antwoord en bevestigt dat, "in het begin, er de moeilijkheid was om mensen die steun nodig hebben te signaleren en te bereiken".

In de aanbevolen tijd van afstand zijn de beschermingsmaatregelen voor slachtoffers moeilijker uit te voeren, bijvoorbeeld 14 dagen afzondering in een vreemde ruimte, met mensen die je niet kent, die bovendien nu maskers en veiligheidsuitrusting zijn gaan dragen.

Dit alles maakte het moeilijk om "een relatie te creëren", essentieel voor de emotionele stabilisatie van de slachtoffers, benadrukt de coördinator van het opvang- en beschermingscentrum, dat sinds 2008 operationeel is en de capaciteit heeft om zes slachtoffers op te vangen en vier anderen bij te staan in het proces om autonoom te worden.

"Dat was de grote uitdaging, om ondanks al deze barrières toch een relatie te kunnen opbouwen", aldus de coördinatrice, die opmerkt dat "de strategieën creatiever moesten zijn" en dat "er een grote eenheid van teams moest zijn" om "de situatie waarin de slachtoffers zich bevonden niet te verergeren".

Mensenhandel is een van de ernstigste schendingen van de mensenrechten, in de meeste gevallen transnationaal en met banden met de georganiseerde misdaad.

Naar schatting worden elk jaar meer dan 2,4 miljoen mensen over de hele wereld verhandeld, waarbij vrouwen en kinderen het meest kwetsbaar zijn, met een economische impact die vergelijkbaar is met die van wapen- en drugshandel.

Het debat over mensenhandel dat op 27 juli wordt gepromoot door de Commissie constitutionele zaken, rechten, vrijheden en garanties en de Subcommissie gelijkheid en non-discriminatie, geïntegreerd in de cyclus "De impact van Covid-19 en ongelijkheden", kan worden gevolgd via de onlinepagina van de ARTV - Canal Parlement.

Onder de gastsprekers bevinden zich vertegenwoordigers van de Arbeidsomstandighedenautoriteit, de Dienst Vreemdelingen en Grenzen, de Gerechtelijke Politie, het Waarnemingscentrum voor Mensenhandel en de Democratische Vrouwenbeweging. Het debat zal worden afgesloten door Antero Luís, onderminister van Staat en Binnenlands Bestuur.