Na de 22e zitting over de evolutie van de pandemie in Portugal, in Infarmed, op 28 juli, zei de premier, António Costa, dat de regering de volgende stappen in het proces van openstelling van het land voorbereidt, in een poging om zoveel mogelijk wetenschappelijke informatie te krijgen over de evolutie van de Covid-19 pandemie alvorens een besluit te nemen.

"We bereiden de volgende stappen voor door zoveel mogelijk informatie te verzamelen voor het besluitvormingsproces", schreef hij op Twitter.

De minister van Volksgezondheid, Marta Temido, zei aan het einde van de vergadering in Infarmed: "Het is van essentieel belang geweest om meer vaccins te krijgen, zodat we ons nu met enige hoop kunnen voorbereiden op deze volgende ministerraad, we hebben nog steeds te maken met een pandemie, maar we kunnen zien hoe de terugkeer naar ons leven steeds dichterbij komt".

De door de regering geraadpleegde deskundigen stelden tijdens de vergadering voor om de lockdown-maatregelen te laten meegroeien met de vaccinatiegraad en drongen aan op het belang van grenscontrole en het ventileren van ruimten om nieuwe uitbraken in de herfst/winter te voorkomen.

Tijdens de vergadering werd bekendgemaakt dat de incidentie van nieuwe gevallen van Covid-19 in Portugal een "licht stijgende tot stabiele" tendens vertoont, waarbij het stijgingspercentage "afneemt", aldus de directeur van de diensten Informatie en Analyse van het directoraat-generaal Gezondheid (DGS).

Volgens André Peralta Santos is er al een stabilisatie in het aantal nieuwe gevallen, hoewel er nog steeds een "stijgende trend in ziekenhuisopnames en sterfte" is voor Covid-19.

Tijdens de vergadering, waar zij benadrukte dat de Delta-variant 98,6 procent van de gevallen in Portugal vertegenwoordigt, stelde onderzoekster Andreia Leite van de Nationale School voor Volksgezondheid (ENSP) van de Universidade Nova de Lisboa voor om de incidentiedrempel in de risicobeoordeling van Covid-19 bij te stellen tot 480 gevallen per 100.000 inwoners (momenteel is dit 240 per 100.000), evenals de vaststelling van een bezettingsgrens in intensive care units (ICU) van 255 bedden.

De kwestie van de vaccinatie van jongeren onder de 18 jaar zal door de Raad van Ministers worden behandeld, zoals de minister van Volksgezondheid heeft meegedeeld, ook na de vergadering in Infarmed, aangezien de kwestie is opgehelderd, hoewel het definitieve standpunt van de DGS nog niet bekend is.