Volgens de maandelijkse ramingen van de werkgelegenheid en de werkloosheid voor juni bedroeg de werkloosheid 6,9%, 0,1% minder dan in de voorgaande maand, 0,3% meer dan drie maanden eerder en 0,6% minder dan in juni 2020.

De onderbezetting van de beroepsbevolking kwam uit op 12,7 procent, een daling van 0,1 procentpunt ten opzichte van mei, 0,2 procent ten opzichte van maart en 3,0 procentpunt ten opzichte van juni vorig jaar.

In mei bedroeg de werkloosheid 7,0%, evenveel als in de voorgaande maand, 0,1 procentpunt meer dan drie maanden eerder en 1,0 procentpunt meer dan een jaar eerder.

In die maand bedroeg de onderbenutting van het arbeidspotentieel 12,8 procent, 0,1 procentpunt lager dan de voorgaande maand, 1,0 ten opzichte van drie maanden eerder en 2,0 ten opzichte van mei 2020.

Het INE raamt de beroepsbevolking in mei 2021 op 5.138.600 personen, een toename met 1,4 procent (69.000) ten opzichte van de voorgaande maand, met 2,3 procent (114.600) ten opzichte van drie maanden eerder (februari 2021) en met 5,6 procent (274.500) ten opzichte van een jaar eerder.

Een soortgelijk gedrag vertoonde de activiteitsgraad, die op 66,9 procent wordt geschat, en die ten opzichte van de drie geanalyseerde perioden is toegenomen: respectievelijk 0,9, 1,4 en 3,5 procentpunten.

Voor juni wordt de beroepsbevolking geraamd op 5.149.700 personen, wat neerkomt op een stijging met 0,2 procent (11.100) in vergelijking met de voorgaande maand, met 2,2 procent (108.900) in vergelijking met drie maanden eerder (maart) en met 3,8 procent (190.500) in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar.

De activiteitsgraad vertoonde een identieke evolutie en kwam in juni uit op 67,1%, wat neerkomt op een stijging met 0,2 procentpunt ten opzichte van mei, 1,4 ten opzichte van maart en 2,4 ten opzichte van juni 2020.

In mei bedroeg de beroepsbevolking 4.777.000 personen, een toename van 1,3 procent (61.400) ten opzichte van de voorgaande maand, 2,1 procent (99.100 duizend) ten opzichte van drie maanden eerder en 4,5 procent (203.700) in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

De arbeidsparticipatie, die op 62,2 procent wordt geschat, was 0,8 procentpunt hoger dan in de voorgaande maand, 1,3 in de drie maanden daarvoor en 2,6 in dezelfde maand een jaar eerder.

In juni nam de beroepsbevolking, die 4.793.600 personen bedroeg, met 0,3 procent (16.600) toe ten opzichte van de voorgaande maand, met 1,9 procent (87.200) ten opzichte van de drie maanden ervoor en met 4,5 procent (206.800) ten opzichte van een jaar eerder.

In die maand kwam de arbeidsparticipatie uit op 62,4 procent, een stijging van 0,2 procentpunt ten opzichte van de voorgaande maand, 1,1 ten opzichte van maart en 2,6 ten opzichte van juni 2020.

In juni is de jeugdwerkloosheid (27,7 procent) met 2,1 procentpunt gestegen ten opzichte van de maand ervoor, terwijl de werkloosheid onder volwassenen (5,4 procent) met 0,3 procentpunt is gedaald.