Het is de verandering van de cytoarchitectuur (anatomie) en functie van de netvliesstructuren, als reactie op vasculaire schade en daaruit voortvloeiende ontsteking, die door verschillende factoren wordt beïnvloed. Ongeveer 25% van de diabetici vertoont een vorm van diabetische retinopathie en van hen heeft 2-10% diabetisch macula-oedeem (langdurige overmaat aan suiker in het bloed die oedeem in de oogbloedvaten veroorzaakt).

Ik heb diabetes! Zal ik uiteindelijk diabetische retinopathie ontwikkelen?

De evolutie van complicaties geassocieerd met diabetes in de verschillende organen van het lichaam, varieert enorm. Hoe beter de stofwisseling van de patiënt onder controle is, hoe minder complicaties er optreden. De incidentie van diabetische retinopathie en diabetisch maculair oedeem neemt echter toe met het aantal jaren dat een persoon aan de ziekte lijdt. Bij een evolutie van 15 jaar ontwikkelt 15% van de diabetici een maculair oedeem, maar bij een evolutie van 20 jaar zal meer dan 90% een zekere graad van diabetische retinopathie vertonen.

Als ik de diagnose diabetische retinopathie krijg, word ik dan blind?

In de geïndustrialiseerde landen wordt diabetes beschouwd als de belangrijkste oorzaak van blindheid bij de actieve bevolking. Diabetisch macula-oedeem is de belangrijkste oorzaak van verlies van gezichtsscherpte en proliferatieve retinopathie (een ernstigere vorm van diabetische retinopathie) is verantwoordelijk voor de meest uitgesproken gezichtsstoornissen. Het doeltreffendste wapen in de strijd tegen dit scenario is echter een vroegtijdige diagnose (vóór het optreden van de eerste symptomen en complicaties).

Hoe wordt diabetische retinopathie gediagnosticeerd voordat de eerste symptomen en complicaties optreden?

Door zorgvuldig onderzoek door een oogarts is het mogelijk om laesies op het netvlies te identificeren, zelfs in het beginstadium van de ziekte. Over het algemeen wordt de patiënt na een eerste afspraak doorverwezen naar professionals die ervaring hebben met de behandeling van diabetische retinopathie. De classificatie van de ziekte is van het grootste belang omdat deze bepalend zal zijn voor de soort behandeling die nodig is.

Welke diagnostische methoden worden gebruikt bij de evaluatie en classificatie van diabetische retinopathie?

Bij de beoordeling van iemand die diabetisch is, is het noodzakelijk de laesies op het midden- en perifere netvlies te beoordelen en tegelijkertijd de aanwezigheid van diabetisch macula-oedeem uit te sluiten (een complicatie die nauw samenhangt met het verlies van gezichtsscherpte). Het onderzoek dat fluoresceïne-angiografie wordt genoemd, is nog steeds een van de essentiële tests om het aantal en de aard van de laesies op het netvlies vast te stellen (vooral die laesies die bij een oogheelkundig onderzoek niet zichtbaar zijn). Een andere basistest, die vooral wordt gebruikt om de macula te beoordelen, wordt OCT (optische coherentie tomografie) genoemd. Hiermee kunnen de verschillende lagen van het netvlies zeer gedetailleerd worden geanalyseerd, zodat een vroegtijdige diagnose van macula-laesies kan worden gesteld voordat deze gepaard gaan met verlies van gezichtsscherpte. De meest recente generatie OCT met Swept Source-technologie (OCT-A) produceert beelden die vergelijkbaar zijn met die van een klassieke angiografie, maar zonder de noodzaak van intraveneus contrast.

Welke behandelingen zijn beschikbaar?

De beste resultaten bij de behandeling van diabetisch maculair oedeem zijn intravitreale anti-VEGF therapie of intravitreale corticosteroïden, die beide onder antiseptische omstandigheden in de operatiekamer worden toegediend. Andere opties zijn retinale fotocoagulatie en vitreoretinale chirurgie.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op:

E-mail: callcenter@grupohpa.com
Telefoon: 282 420400
Als u
van buiten Portugal belt: +351 282 420 400
Website: https://www.grupohpa.com/