"We hebben geen tijd meer om over twijfels te discussiëren, en misschien zullen we beleid en visie moeten hebben met het oog op de nabije toekomst. We moeten ons voorbereiden op verschillende scenario's, en sommige kunnen slecht zijn", waarschuwde Miguel Miranda, op de conferentie "Klimaatverandering: welke uitdagingen voor de agroforestrysector in de komende jaren?"

Volgens Miguel Miranda moeten activiteiten in een primaire sector, zoals de landbouw, "zich gaan voorbereiden op situaties die ontwrichtend kunnen zijn."

"We gaan problemen krijgen met zoet water en voedingsbodems, we moeten onze capaciteit aanpassen aan de hulpbronnen van de natuurlijke omgeving", benadrukte hij, waarbij hij stelde dat in het geval van de landbouw het "veel intelligenter gebruik van water" samen met "verfijnde teelttechnieken" nodig is.

"Oplossingen zijn gebaseerd op wetenschap, en zeker, op technologie, zeker, ze moeten de natuurlijke omgeving respecteren, zeker, maar ze kunnen er niet van afhankelijk zijn," zei hij.

Voor klimaatveranderingsdeskundige Filipe Duarte Santos is het noodzakelijk om precisielandbouw aan te moedigen, "landbouw met veel meer aandacht voor efficiënt waterbeheer", aangezien in Portugal "de gemiddelde jaarlijkse neerslag afneemt".
Wat de bossen betreft, die verantwoordelijk zijn voor het afvangen van koolstof, is "een grote inspanning op het gebied van herbebossing en brandpreventie nodig" om de Europese doelstellingen voor decarbonisatie te halen, namelijk het verminderen van 55 procent van de emissies tegen 2030, waarvan ongeveer 3 procent door het afvangen in de bossen.

Voor econoom Filipa Saldanha, adjunct-directeur van het Gulbenkian-programma voor duurzame ontwikkeling, is de toepassing van nieuwe technologieën "absoluut essentieel" om het efficiënt gebruik van water in de landbouw te vergroten, maar het is noodzakelijk om "boeren op te leiden" voor "beste praktijken" door hen bewust te maken van "de voordelen" van het gebruik van deze technologieën.

De voorzitter van de nationale commissie voor toezicht op het herstel- en veerkrachtplan, António Costa e Silva, die ook aan dezelfde rondetafel deelnam, benadrukte dat duurzaamheid kan worden bereikt door veranderingen in het dieet, de invoering van landbouwgewassen die minder water verbruiken of de vervanging van plastic door materialen van biologische oorsprong.