De Hoge Commissie voor Migratie (ACM) meldde aan Lusa dat sinds maart 160.000 records zijn ingediend op het platform dat het Directoraat-generaal Gezondheid (DGS) heeft gecreëerd om burgers zonder gebruikersnummer te identificeren, zodat zij zich kunnen inschrijven in het Covid-19-vaccinatieplan.

Het plan bepaalt dat de vaccinatie tegen Covid-19 in Portugal universeel is en dus "bestemd is voor elke persoon die in Portugal verblijft en onafhankelijk is van hun status".

In feite, zoals de ACM herinnert, "hebben buitenlandse burgers die niet in het bezit zijn van een document dat een verblijfsvergunning bewijst, en die niet beschikken over een van de documenten waarin is voorzien" in de geldende wetgeving, "toegang tot de gezondheidszorg onder dezelfde voorwaarden als de bevolking in het algemeen (...), namelijk met betrekking tot overdraagbare ziekten die een gevaar of bedreiging voor de volksgezondheid vormen, in het bijzonder epidemiologische besmetting met Covid-19, alsmede bijvoorbeeld tuberculose of HIV, en vaccinatie, overeenkomstig het vigerende Programma Nationale Vaccinatie".

De 160.000 registraties die sinds maart zijn geregistreerd, worden nu geverifieerd, omdat er situaties zijn geweest waarin burgers zich meerdere keren hebben geregistreerd, of in het geval van registraties door mensen voor wie het platform niet is bedoeld.

"Zodra de toegangsvoorwaarden zijn geverifieerd, worden de op dat platform geregistreerde burgers door de gezondheidsautoriteiten gecontacteerd", per telefoon (via 808 24 24) voor verduidelijkingen die nodig kunnen zijn, of per SMS (sms) via het nummer 2424, met afspraak naar het referentievaccinatiecentrum.

De ACM benadrukt dat, "zoals aanbevolen door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), met betrekking tot de vaccinatie van buitenlandse burgers, het vaccinatieproces los staat van het lopende migratieproces, wat het vertrouwen in het proces bevordert."

In die zin beschikt de ACM niet over "elementen die verwijzen naar het aantal irreguliere buitenlandse burgers dat op dat platform is geregistreerd".

"De ACM werkt mee aan het contact, in een toegankelijke taal, met alle burgers die zich hebben aangemeld voor het platform, met het oog op een snelle planning van vaccinatie, zoals het de verspreiding van informatie bevordert en de toegang tot het proces vergemakkelijkt, door middel van direct contact met migranten en via het netwerk van partners", aldus de organisatie.

Tot nu toe zijn meer dan 267.000 buitenlandse burgers gevaccineerd tegen Covid-19.