"Er is een wetsdecreet goedgekeurd ter bescherming van gezinnen met bankkredieten die extra bescherming genieten in het kader van het actieplan voor wanbetalingsrisico's (PARI) en de buitengerechtelijke procedure voor de beslechting van wanbetalingssituaties (PERSI)", aldus de verklaring die aan het eind van de ministerraad is uitgegeven.

Zo moeten de financiële instellingen vóór 31 augustus "de financiële draagkracht van hun klanten beoordelen" en vóór 15 september, indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, "voorstellen indienen om hun contractuele voorwaarden te verbeteren", aldus de verklaring.

De regering legt uit dat gezinnen met een woningkrediet in geval van financiële moeilijkheden beschermd zijn gedurende een periode van minimaal 90 dagen, "en dat financiële instellingen het contract niet kunnen opzeggen of juridische stappen kunnen ondernemen".

Financiële instellingen mogen ook de rentevoet van kredietcontracten niet verhogen, zelfs indien deze niet onder een moratorium vallen, op grond van overeenkomsten die in het kader van PARI en PERSI zijn gesloten, waardoor de bescherming van bankklanten wordt versterkt.

De uitvoerende macht wil ervoor zorgen dat "instellingen hun cliënten proactiever controleren en dat de Bank van Portugal over de instrumenten beschikt om deze stappen te controleren".

De meeste moratoria zouden in september aflopen en er heerst bezorgdheid over hoe gezinnen en bedrijven zullen reageren op de verplichting om leningen terug te betalen in een zeer moeilijke economische situatie.