De twee niet-gouvernementele organisaties (NGO's) hebben bij de minister van Milieu en Klimaatactie aangedrongen op de oprichting van het register binnen een termijn van ten hoogste zes maanden, zodra er aanwijzingen zijn dat het Instituut voor Natuur- en Bosbehoud (ICNF) met het oog hierop een voorstel voor een wetgevingsdocument voorbereidt.

Zij hebben ook een beroep gedaan op de afgevaardigden van de Vergadering van de Republiek om "deze kwestie als een prioriteit op hun agenda te plaatsen, zodat zij in de komende maanden hun controleactie op de regering op milieugebied kunnen uitvoeren".

Het nationale register van geclassificeerde natuurwaarden is een operationeel instrument dat bestaat uit een informatiedossier over plant- en diersoorten die als bedreigd worden beschouwd, volgens de criteria van de Internationale Unie voor het behoud van de natuur.

De twee NGO's verklaren dat de oprichting van het register, dat al bijna 13 jaar in de wetgeving is opgenomen, "wettelijke bescherming mogelijk zal maken voor alle bedreigde soorten die zowel binnen als buiten de geclassificeerde gebieden voorkomen".

Met de invoering van het register zullen, volgens Zero en de Portugese Vereniging voor Plantkunde, bepaalde handelingen die een bedreiging kunnen vormen voor geclassificeerde planten- of diersoorten, zoals het oogsten, vangen, vervoeren of op de markt brengen, worden beschouwd als milieuovertredingen, die kunnen leiden tot boetes van maximaal 200.000 euro voor individuen en 5 miljoen euro voor bedrijven.

Voor deze twee NGO's "zijn er geen objectieve redenen om de invoering van het register uit te stellen", aangezien het grootste deel van de voor de opstelling ervan benodigde informatie reeds beschikbaar is.

Deze organisaties herinneren er ook aan dat van de 630 planten die op de rode lijst van de vasculaire flora van het Portugese vasteland staan, er 381 bedreigd zijn, maar dat slechts 17 procent van de bedreigde planten momenteel enige wettelijke bescherming geniet.