Zij stellen voor om zoveel mogelijk op afstand te blijven werken totdat 85 procent van de bevolking een volledige vaccinatie tegen Covid-19 heeft. Zij stellen ook voor dat, zodra meer dan 60 procent van de bevolking volledig is gevaccineerd, het gebruik van een masker buitenshuis kan worden afgeschaft, zolang de mensen sociale afstand bewaren.

Longarts Raquel Duarte legde uit dat het voorstel van haar team erin bestaat vier niveaus te creëren met verschillende beperkende maatregelen naar gelang van de vaccinatiegraad.

Op alle niveaus moeten drie algemene maatregelen van kracht zijn: adequate ventilatie en airconditioning, routinematig gebruik van digitale certificaten in openbare ruimten en zelfbeoordeling van het risico.

Voorgestelde regels

Volgens het voorstel heeft niveau 1, waarin het land zich momenteel bevindt, een bevolking met een volledige vaccinatiegraad tussen 50 en 60 procent, op niveau 2 tot 70 procent, op niveau 3 tot 85 procent en op niveau 4, het laatste en minst restrictieve niveau, boven 85 procent.

Zolang de volledige vaccinatiegraad lager is dan 85 procent, stellen deskundigen voor om, waar mogelijk, gespreide ploegendiensten en werken op afstand te handhaven.

Wat restaurants en dergelijke (inclusief bars) betreft, stellen zij voor dat niveau 1 (tot 60 procent volledige vaccinatie) kan worden geopend met beperkende maatregelen en een beperking van de capaciteit binnen met een maximum van zes personen per tafel. Als u een terras heeft, moet prioriteit worden gegeven aan maaltijden buiten, met een maximumcapaciteit van tien personen aan dezelfde tafel.

Op niveau 2 (tot 70 procent van de bevolking met volledige vaccinatie) wordt de capaciteit per tafel binnen gehandhaafd, maar buiten wordt het maximumaantal personen per tafel verhoogd van 10 tot 15, en op niveau 3 (tot 85 procent) neemt het aantal zitplaatsen binnen toe tot maximaal acht personen aan dezelfde tafel en verdwijnt de beperking voor buiten.

Op niveau 4, wanneer meer dan 85% van de bevolking volledig is gevaccineerd, stellen de deskundigen geen beperking aan het aantal zitplaatsen in restaurants en dergelijke (met inbegrip van bars).

In de detailhandel moeten alle activiteiten op elk niveau aan de algemene maatregelen voldoen, zoals reeds het geval is in hotels, waar alleen de horecaruimten aan de hierboven omschreven maatregelen moeten voldoen.

In bejaardentehuizen stellen de deskundigen voor dat op alle niveaus het risico wordt vastgesteld op basis van leeftijdsgroep, comorbiditeit en vaccinatiestatus en dat de gebruikers, werknemers en bezoekers het digitale certificaat gebruiken.

In het vervoer stellen zij voor het gebruik van maskers verplicht te stellen zolang meer dan 85 procent van de bevolking niet volledig is gevaccineerd en stellen zij dat er adequate ventilatie- en airconditioningsystemen moeten zijn. Bij afwezigheid daarvan moeten de ramen open worden gehouden. Waar mogelijk moet sociale afstand worden bewaard.

Op stranden vinden zij dat het gebruik van maskers moet worden voortgezet in het openbaar (strandtenten) of in situaties van mensenmassa's buiten de familiekring. De afstandsmaatregelen moeten ook worden gehandhaafd.

Bij sportactiviteiten, zowel binnen als buiten, moeten algemene maatregelen worden gevolgd, maar moet voorrang worden gegeven aan buitenactiviteiten, ongeacht het niveau.

Voor grote binnenevenementen wordt een maximale capaciteit van 50 procent op niveau 1 en 75 procent op niveau 2 (met beoordeling van de ruimte) voorgesteld. Pas vanaf niveau 3 moeten algemene maatregelen worden gevolgd en is er geen beperking van de capaciteit meer.

Tijdens vieringen (bruiloften, doopfeesten, enz.) stellen de deskundigen een maximumcapaciteit van 50 procent voor wanneer de volledige vaccinatiegraad niet hoger is dan 60 procent en de capaciteit stijgt tot 75 procent wanneer tussen 60 en 70 procent van de bevolking volledig is gevaccineerd . Boven deze waarde, op niveau 3, moeten alleen algemene maatregelen in acht worden genomen en mag de capaciteit niet worden beperkt.