Uit gegevens die Eurostat op 30 juli bekendmaakte, blijkt dat het voor seizoensinvloeden gecorrigeerde werkloosheidspercentage in de eurozone vorige maand 7,7 procent bedroeg, tegen 8 procent in juni 2020 en ook in mei van dit jaar.

Voor de EU als geheel kwam dit cijfer in juni 2021 uit op 7,1 procent, tegen 7,3 procent in dezelfde periode vorig jaar en in mei van dit jaar.

In absolute cijfers schat Eurostat dat 14,9 miljoen mannen en vrouwen in de EU, waarvan 12,5 miljoen in de eurozone, in juni 2021 werkloos waren.

Dit betekent een daling van 397.000 werklozen in de EU en 339.000 in de eurozone ten opzichte van juni 2020.

Portugal volgde de Europese trend en noteerde in juni 2021 een werkloosheidscijfer van 6,9 procent, na 7,5 procent in dezelfde maand van het voorgaande jaar.

De jeugdwerkloosheid (jongeren tot 25 jaar) bedroeg vorige maand 17,3 procent in de eurozone en 17 procent in de EU, een daling ten opzichte van juni 2020, toen deze percentages respectievelijk 18,7 en 18,2 procent bedroegen.

In totaal waren vorige maand in de EU 2,9 miljoen jongeren (jonger dan 25 jaar) werkloos, waarvan 2,4 miljoen in de eurozone, een daling met respectievelijk 152 000 en 110 000 ten opzichte van dezelfde periode in 2020.

Uitgesplitst naar geslacht bedroeg het werkloosheidspercentage in juni 2021 voor vrouwen 8,2 procent in de eurozone en 7,5 procent in de EU, terwijl dat voor mannen respectievelijk 7,3 en 6,7 procent was.