De wet, die op 21 juni in de Vergadering van de Republiek is goedgekeurd, is vandaag in het Diário da República gepubliceerd en treedt zaterdag in werking. De regering is verantwoordelijk voor de regelgeving binnen drie maanden. Het onderzoek is gericht op actoren die werkzaam zijn in de verschillende stadia van de voedselketen, namelijk bij de productie, verwerking, opslag, verpakking, vervoer, distributie, verkoop en consumptie.

De Nationale Commissie voor de bestrijding van voedselverspilling (CNCDA) is verantwoordelijk voor de vaststelling van de methodologische procedure en de organisatie van de enquête. Deze procedure moet zes maanden na de inwerkingtreding van de wet zijn voltooid. De verwerking van de via de enquête verkregen gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van het Nationaal Instituut voor de Statistiek, aldus het document. De datum en de termijn voor de uitvoering van de enquête zullen worden vastgesteld door de regering, die er ook voor zal zorgen dat de enquête naar behoren wordt gefinancierd.

De vandaag gepubliceerde wet bepaalt ook dat na afloop van het onderzoek een verslag wordt opgesteld waarin de conclusies op een systematische, duidelijke en objectieve manier worden gepresenteerd onder de verantwoordelijkheid van het CNCDA, dat het verslag toezendt aan het lid van de regering dat verantwoordelijk is voor de levensmiddelensector. De regering is vervolgens verantwoordelijk voor het toezenden van het verslag aan de Vergadering van de Republiek, die een openbaar debat over de inhoud van het verslag zal houden, waarbij alle belanghebbende partijen zullen worden betrokken.