Wijzend op de gevolgen van de Covid-19 pandemie voor de patiëntenzorg, met name voor chronische patiënten, wil de Vereniging van Verpleegkundigen (OE) de gezinsverpleegkundige op het gebied van de gezondheidszorg versneld invoeren.

Het voorstel is een van de voorstellen in een brief aan de minister van Volksgezondheid, Marta Temido, en de onderstaatssecretaris van Volksgezondheid, António Lacerda Sales, waarin de OE vraagt om een audiëntie om het onderwerp en de uitvoering van proefervaringen te bespreken.

Onder verwijzing naar het herstel- en veerkrachtplan (PRR) en wat daarin is voorzien op het gebied van de herformulering van de gezondheidszorg met de nadruk op de eerstelijnsgezondheidszorg, stelt de OE voor om het aantal verpleegkundigen dat aan deze zorgeenheden wordt toegewezen te verhogen met gepersonaliseerde gezondheidsdiensten.

Zij wil ook meer verpleegkundigen op het niveau van de gemeenschapszorgeenheden en in de permanente zorg.

Zij stelt ook de "uitbreiding van de bevoegdheden en interventiegebieden van verpleegkundigen en gespecialiseerde verpleegkundigen" voor en de "toewijzing van een gezinsverpleegkundige aan elke patiënt/gezin".

Volgens de OE "zijn er momenteel drieduizend verpleegkundigen die zich op de arbeidsmarkt kunnen integreren en die daarvoor uiteraard in aanmerking moeten komen", waarbij ook wordt gezegd dat "op dit moment de verpleegkundigen worden overstelpt met verzoeken", voor vaccinatie tegen Covid-19 en de follow-up van gebruikers.

In het document bevestigen de verpleegkundigen dat zij "absoluut overtuigd" zijn van de mogelijkheden van een nieuwe aanpak en uitbreiding van de vaardigheden en affecties van de gezinsverpleegkundigen naar de gemeenschapszorgeenheden en de geïntegreerde eenheden voor voortgezette zorg "om een beslissende rol te spelen in het herstel en de consolidatie van de hulpverleningsactiviteit".

"Deze oplossing lijkt in feite de beste manier om universele toegang tot goede en kwalitatieve gezondheidszorg te garanderen voor de hele bevolking en in het bijzonder voor mensen met chronische ziekten en hulpbehoevenden thuis, die zich op dit moment in een situatie van grotere kwetsbaarheid bevinden", verdedigt de OE.